Опазване на лешоядите в Родопите – eдна успешна обща мисия

14 юни 2021

Увеличаваща се популация на белоглавия лешояд в Източните Родопи, възстановяване на благородния елен и елена лопатар в региона, създаване на първи екип за борба с отровите. Това са само част от резултатите от работата на По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците и техните партньори през последните пет години по проекта „Oпазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“.

Завръщането на белоглавия лешояд

Източните Родопи са единственото място в България, където се среща естествена популация на белоглавия лешояд в България. Щастливи сме, че вече наблюдаваме тенденция за стабилна популация, имайки предвид, че само преди 5о години у нас видът е считан за изчезнал. 

308 белоглави лешоядчета се излюпиха в българската част на Родопа планина благодарение на дългосрочните ни усилия в рамките на проекта. Докато през 2016 г. са регистрирани 81 двойки, към днешна дата те вече са 111. 

Преброяването на местата за нощувки на белоглавите лешояди се провежда ежегодно. Целта е да се регистрират възрастовите характеристики на птиците. Данните отчитат увеличаване на броя – от 184 през 2016 г. на 245 белоглави лешояда през 2020 г. 

Проследяване 

Друга важна част от грижата за белоглавия и черния лешояд е проследяването им с предаватели. Това дава възможност да се справим с основните заплахи за тях, тъй като вече знаем повече за начина им на живот, миграциите, хранителните навици и т.н. Ето защо поставихме предаватели на 27 черни лешояда и на 33 белоглави лешояда в България и Гърция. 

Любопитен факт е, че по време на миграцията младите белоглави лешояди изминават средно 3600 км! Те следват маршрути през Турция, Сирия, Ливан, Йордания и Израел, за да стигнат до зимните си дестинации. Зимуват в обширни райони в Саудитска Арабия, Йемен и Израел. Един индивид е прекарал зимата в Судан и Южен Судан, което е първият запис на вида в този район. 

По време на проследяването регистрирахме 22 смъртни случая на белоглави и още 10 случая на черни лешояди. Основната причина за това и за двата вида е използването на отровни примамки. Установихме също така, че токов удар, сблъсък с вятърни турбини и незаконно изстрелване и улавяне са сред най-честите причини за смъртните случаи на птиците.

На това място ще отбележим, че в миналото черният лешояд е бил широко разпространен в България, но днес се смята за непостоянен вид. У нас се среща в българската част на Родопите, където се хранят птици от колонията в Дадя (Северна Гърция).

Възстановяване на благородния елен и елена лопатар

Едрите тревопасни животни са основен хранителен ресурс за лешоядите и хищниците. Реинтродукцията и възстановяването на популациите на благородния елен и елена лопатар играе важна роля за биологичното разнообразие в Източните Родопи – и по-специално за лешоядите. 

Eлен лопатар. Снимка: Богдан Боев
Благороден елен. Снимка: Богдан Боев

Безопасна храна за лешоядите

Неслучайно наричат лешоядите „чистачи на природата“ – заради факта, че се хранят с останки от животни. Именно заради хранителните им навици обаче често те са изложени на опасности като отравяне. 

За да осигурим безопасно хранене за лешоядите, насочихме фокуса си върху увеличаването на естествената им хранителна база. В рамките на проекта бяха освободени почти 400 лопатара и 50 благородни елена в две различни проектни зони.

Също така връщането на диви копитни животни в естествена среда намалява щетите върху домашните животни. В резултат се внася равновесие в конфликта между човека и дивата природа и по-конкретно човек – вълк.

Първи екип за борба с отровите

Наред с останалите стъпки съсредоточнихме усилията си в създаването на първия екип за борба с отровите. За период от четири години екипът извърши 153 претърсвания и патрули. Повечето патрули бяха на територията на Източните Родопи, тъй като това е основната зона на популациите на лешоядите в България. Открити бяха 310 потенциални заплахи, като 40 от тях са незаконно отровени животни, 7 – останки от животни, 10 – отровни примамки. Екипът със специално обучени кучета откри 11 отровени животински видове. 

Ники и Барс – първият екип в България за борба с отровите. Снимка: Богдан Боев

Лешоядите са почти една пета от намерените жертви. Във всички тези случаи птиците са били непреднамерени жертви. Основната причина за използването на отрова са конфликтите човек – хищник и човек – човек. Вълците и домашните кучета са най-честите жертви и представляват една пета от всички отровени животни.

Нашата  мисия

Екипът на По-диви Родопи отчита изключително важната роля на лешоядите за естественото функциониране на екосистемите и биоразнообразието в региона. Ето защо следваме мисията си да провокираме отговорност и осъзнатост към всички обитатели на дивата природа. Надяваме се да създадем чувство на гордост сред местните жители, като припомняме, че Източните Родопи е един от десетте региона в цяла Европа, част от инициативата Rewilding Europe. 

 

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.