Ново партньорство ще подпомогне връщането на дивата природа в Източните Родопи

23 април 2021

Ново партньорство между Rewilding Europe и немския производител на обувки Wildling Shoes ще подкрепи завръщането на дивата природа в Европa. Сътрудничеството ще подкрепи редица ключови rewilding дейности в Източните Родопи.

 

Снимка: WILDLING SHOES / SANDRA CHIOLO

Ново партньорство между Rewilding Europe и немския производител на обувки Wildling Shoes ще подкрепи финансово редица rewilding инициативи в Европа през следващите пет години. Това ще стане в рамките на инициативата „1% за планетата“, чиито членове допринасят с поне един процент от годишните си продажби за екологични цели.

„Изключително сме щастливи да обявим това ново сътрудничество и сме изключително благодарни на Wildling Shoes за тяхната подкрепа“, сподели Франс Шепърс, които е управляващ директор на Rewilding Europe. „Това изключително важно за нас ново финансиране демонстрира бързо нарастващия интерес на бизнеса към нашата дейност по връщането на дивата природа в Европа“, допълва още той.

Новото партньорство първоначално ще се съсредоточи върху подмогане на rewilding дейностите в Родопите в България, където Rewilding Europe работи от 2014 г. Това е една от най-богатите на биоразнообразие области в Европа с голям rewilding потенциал и силна културна идентичност. Eкипът на По-диви Родопи от години работи  за възстановяването на хранителната верига, възстановяването на богатия на биоразнообразие и характерен за Родопите мозаечен ландшафт чрез природосъобразна паша и развитие на местна природна икономика. Фондацията подкрепя и местните общности  и работи с ключови заинтересовани страни и партньори.

В резултат на дейносите през последните няколко години района на Източните Родопи вече има по-диви, по-здрави и  функционални екосистеми, които са по-способни да се адаптират и да смекчат изменението на климата. С тази финансова помощ екипът на По-диви Родопи има възможност да консолидира и разшири работата си. Новото финансиране от Wildling Shoes ще ни позволи да направим тази важна стъпка напред, като възстановяването на природата ще предостави и нови перспективи за местните хора и региона.

Rewilding Europe и Wildling Shoes ще проучат производството на суровини за обувките на компанията, с акцент върху работата с лен, коноп и коприва.

Основана през 2015 г. немска компания Wildling Shoes създава, произвежда и разпространява обувки за деца и възрастни. Компанията също така работи за изграждането на по-силна връзка между хората и природата. Производителите поставят специален акцент върху възстановяването на природата, справедливото и етично производство, устойчиво произведени суровини и защита на климата. Всички това коренспондира и с целите на Rewilding Europe, защото ние смятаме, че устойчивите практики и производства трябва да се ангажират и да помогнат за справяне с екологичните и климатичните предизвикателства. Това включва проучване на нови начини хората да печелят справедливо от дивата природа.

„Като компания сме твърдо решени да връщаме част от това, което сме получили на природата и хората. Това наше решение прави новото ни партньорство с Rewilding Europe изключително подходящо“, споделя Анна Йона, основател и управляващ директор на Wildling Shoes. „Чрез връщането на дивата природа можем да подобрим биологичното разнообразие и екологичната устойчивост, да създадем работни места и да създадем нов източник на устойчиви суровини за нашите продукти.“

Обувките на компанията са изработени от предимно естествени материали. Като част от новото сътрудничество, Rewilding Europe и Wildling Shoes ще проучат възможностите за производството на суровини за обувките на компанията с акцент върху лен, коноп и коприва.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.