Преоткрий Източните Родопи

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Преоткрий Източните Родопи

Разположени на кръстопътя между Европа и Азия, олицетворяващи Средиземноморието и Континентална Европа, Източните Родопи са едно от най-биоразнообразните места в Европа. Една пъстра смесица от култури и история, която не може да се пропусне.

Многолики, автентични и мистични

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Граничещи с Беломорската низина на юг и Тракийската низина на север, Източните Родопи се отличават с мозаечен пейзаж от редуващи се открити площи с формации от храсти и гори, което спомага за разцвета на разнообразен животински и растителен свят. Това е земя на различни култури, етноси и религии където човек може да открие останки от древните траки, римляни, византийци, османци и българи. Район който се развива отвъд идеята за устойчив туризъм и се фокусира върху „възобновяем“ туризъм, подпомагайки опазването на природата и местната общност.

 

Спиращи дъха преживявания

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Спиращи дъха преживявания

Бърдуочинг и сафари

Маджарово е изключително богат по отношение на видове птици, които обитават района, и тук посетителите могат да срещнат видове като малък орел, черен, египетски и белоглав лешояд. Съобразено с това са установени няколко укрития за снимане на грабливи птици, а природозащитния център „Източни Родопи“  служи като добра начална точка за пътуване в района. Там посетителите могат да научат повече за различните видове птици обитаващи Източните Родопи и дори да преспят в обособената хижа. Благодарение на тази изградена инфраструктура и богатото разнообразие от птици, в последните години Маджарово се установи като популярна дестинация за Бърдуочинг.

Каякинг и еко пътеки

В района на Студен Кладенец се намира една от най-плътните популации на диви тревопасни животни на Балканите и посетителите могат да видят отблизо елен лопатар, благороден елен, зубри, вълци и чакали. Също така около водосбора на Бяла река, район силно повлиян от по-средиземноморския характер на климата, посетителите могат да открият изключително разнообразна флора и фауна. Поради слабата му населеност е лесно да се забележат орхидеи, свободно скитащи лалугери, грабливи птици или каракачански коне.

.

Пъстрота от история и култури

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Пъстрота от история и култури

История на всеки ъгъл

Намирайки се на границата между Европа и Азия, в Източните Родопи посетителите могат да открият уникална смес от етноси, традиции и религии. Тракийци, римляни, византийци, османци и българи са споделяли тези земи и са оставили богато разнообразие от културно наследство и обичаи.  Освен древни крепости, като Мезек и Лютица, датиращи от Средновековието, тук може да се открие и един от най-добре запазените археологически обекти от римско време в България- Вила Армира (Ивайловград). Обект с над 400 кв.м мозайки и забележителни мраморни украси изобразяващи Медуза Горгона. Заедно с това, в близост до Вила Армира има и установена колония от лалугери, и различни видове влечуги.

Мистичен дух

Древните Траки са оставили забележително наследство в Източните Родопи. Заедно с древното светилище Татул, по долината на Арда, могат да бъдат забелязани и уникалните Тракийски скални ниши които се срещат само в Източните Родопи. Наличието на мегалитни паметници като тракийското светилище „Глухите камъни“, кромлехът при Долни Главанак и Долмените, позволяват на посетителите на района да съчетаят  по чудесен начин природа и смайващи ахреологически обекти. Друг тракйски обект който не може да бъде пропуснат е Мезешката гробница, в покрайнините на село Мезек.

Вкусът на Източните Родопи

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Вкусът на Източните Родопи

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

“Дивата” кухня на Източните Родопи

Пъстротата от древни култури и нaстоящата смесица от етноси и религии в района е спомогнала за утвърждаването на особено богата кухня. Местните жители се гордеят с натуралните продукти които използват и местните деликатеси като тахан, сирене и чеверме винаги успяват да очароват посетителите в района.  Гастрономията е основна част от всяка визита в Източните Родопи и всяка къща за гости предлагат специални „вкусови“ преживявания.

Мястото за любителите на вино

Виното е било съществена част от древната култура на траките и не е случайно, че Източните Родопи са прекрасна дестинация за винен туризъм. Заедно с невероятната природа и богато културно наследство, задължителна спирка при всяко едно посещение са и чудесните бутикови винарни в Ивайловград, Стамболово или Мезек.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.