Какво е rewilding?

Какво е rewilding?

Rewilding е прогресивен подход за опазване на дивата природа. Дава се свобода на естествените процеси да оформят отново природата на Европа.

Най-общо казано rewilding процесът позволява на екосистемите, било то водни или сухоземни,  да се върнат към естественото си състояние.  Главна роля в този процес има връщането на ключови видове, които са изчезнали или са намалели поради човешките дейности. Затова и съществена част от работата ни включват реинтродукцията на тревопасни (копитани)  животни тъй като това е най-eфективния начин да се създаде естествена екосистема със сложни хранителни вериги.

Лопатарите и благoродните елени, диви конете, зубрите са естествено срещащи се европейски тревопасни животни, които поддържат  мозайка от открити и гористи местности чрез природосъобразна паша. Чрез възстановяване на дивата природа и естествените процеси  се създават по-диви, по-богати на биоразнообразни местообитания.

Rewilding подкрепя и съдейства за:

Eстественият начин

Природата e „експерт“ по оцеляване и самоуправление. Можем да й помогнем със създаването на подходящи за възстановяването й условия като премахнем дигите и язовирите, освободим реките, намалим активното управление на популациите от диви животни, позволим естествено регенериране на горите и възтановим отново видове, изчезнали в резултат на човешките действията.

Тогава трябва да отстъпим и да оставим природата да се управлява сама.

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Завръщането на дивата природа

Европейските видове диви животни са силно намалели, дори в най-дивите и недостъпни райони. Някои от изчезналите видове играят ключови екологични роли. Rewilding работи за възстановяване на тези изгубени видове, като им предоставя място и възможност да се завърнат, било то  чрез увеличаване на съществуващата популацията и чрез реинтродукцията (повторно въвеждане) на ключови местни видове.

Осигуряване на благоденствие

Когато природата е здрава, ние също сме по-здрави. Ние разчитаме на природния свят за вода, храна и въздух. Нараства осъзнаването, че свързването с дивата природа ни кара да се чувстваме добре и помага за нашето психическо и физическо здраве. Rewilding помага за повторното свързване на едно модерно общество – както селско, така и градско – с дивата природа. Каним хората да изживеят тези нови rewilding райони.

За едно по-диво бъдещето

Няма определена крайна rewilding цел. Целта е да се подпомогнат природни процеси, които от своя страна ще доведат до по-дивата природа. Това отнема време и пространство. Rewilding е свързано с придвижване нагоре по скала на дивата природа, където всяка стъпка напред в тази скала, се разглежда като напредък. Ако създадем и защитим тези rewilding райони, oт това дългосрочно ще се възползват както хората, така и дивата природа.

Защо работим за връщането на дивата природа?

 

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.