Фондация По-диви Родопи

Какво правим, за да станат Източни Родопи още по-диви

Фондация По-диви Родопи

Какво правим, за да станат Източни Родопи още по-диви

По-диви Родопи

 

Фондация По-диви Родопи предлага нова визия за опазването на природата с повече място за природата, дивите животни и естествените процеси и където хората могат да развиват поминък от дивия свят.

По-диви Родопи e българска фондация, a oт 2014г. смe част от паневропейската инициатива за възстановяване на дивата природа в Европа – Rewilding Europe. Основната цел на фондация По-диви Родопи е да постави основата на устойчиви практики, които насърчават опазването на природата, зеления бизнес и образованието. Вярваме, че опазвайки и възстановявайки дивата природа на Източни Родопи и запазването на типичния мозаечен ландшафт чрез връщането на дивите тревопасни и природосъобразно пашуване може да създадем здрава база за развитието на нова зелена икономика в района. Затова и работим за възстановяването на основните екологични процеси в Родопите.

 

Мисия

Wild, native original Fallow deer, Dama dama, Studen Kladenets reserve, Eastern Rhodope mountains, Bulgaria

Фондация По-диви Родопи работи за възстановяването и опазването на характерния за Източни Родопи мозаечен пейзаж и уникалното биоразнообразие чрез възстановяване на диви едри тревопасни и природосъобразно пашуване на редки местни породи домашни животни.

Визия

Фондация „По-диви Родопи“ предлага нова визия за опазването на природата с повече място за природата, дивите животни и естествените процеси и където хората могат да развиват поминък от дивата природа.

Цел

Rewilding цели постепенното връщане на дивия облик на дадена територия в рамките на реалния потенциал за това и да се съчетае това с икономическото развитие на цяла Европа.

Как ще постигнем това?

Екип

Aндреана Трифонова

Ръководител Екип
andreana.trifonova@rewilding-rhodopes.com

Стефан Аврамов

Експерт Биоразнообразие
stefan.avramov@rewilding-rhodopes.com

Христо Христов

Експерт Биоразнообразие
hristo.hristov@rewilding-rhodopes.com

Емил Йорданов

Експерт Биоразнообразие
emil.yordanov@rewilding-rhodopes.com 

Десислава Костадинова

Експерт Биоразнообразие
desy.kostadinova@rewildingeurope.com

Нели Найденова

Мениджър Комуникации
nelly.naydenova@rewilding-rhodopes.com

 

Toдор Тодоров

Мениджър Бизнес развитие todor.todorov@rewilding-rhodopes.com

Ефтима Петкова

Финансов и административен Координатор 

eftima.petkova@rewilding-rhodopes.com

Борислав Борисов

Експерт, консервация на околна среда (ЕLP проект)

borislav.borisov@rewilding-rhodopes.com

Александър Петров

Експерт, консервация на околна среда (ЕLP проект), Eксперт Образование

alexander.petrov@rewilding-rhodopes.com

Управителен съвет:

Франциск Герард Паулус Зандеринк

Петър Янков

Росен Василев

Милена Николова

Димитър Алексиев

 

Адрес:

6300 Хасково,

Бул. България 41, Младежки дом, офис 114

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.