LIFE Vultures

 

Белоглав лешояд

 

Magnus Elander / Wild Wonders of

LIFE Vultures

 

Белоглав лешояд

 

Биология и екология

Staffan Widstrand; Wild Wonders of Europe

Цветът на белоглавият лешояд варира от пясъчен на до тъмно кафяв, с бела глава, врат и яка.Крилата са дълги и широки, с много дълги „пръсти“. Първостепенните махови и опашнитепера са тъмно кафяви до черни. Младите птици имат кафява яка и са по-тъмни на цвят.

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Белоглавият лешояд се храни предимно с по-меките части на мъртвите животни, мускулите и вътрешните органи. Дългият му врат му позволява лесно да стигне да вътрешните части на трупа. Белоглавите лешояди са доста по-социални в сравнение с някои други видове лешояди. Те търсят храна в групи и да се размножават в колонии по стръмни скали.

Bruno D'Amicis/Rewilding Europe

Видът предпочита обширни открити пространства в широк спектър от местообитания, вариращи от планински територии до полу-пустиня, от морското равнище до около 3 000 м. Храни се почти изключително с мърша – основно трупове на едри бозайници. Гнездото обикновено е изградено върху скали, скални венци със защитени первази или малки пещери.

Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Белоглавите лешояди са постоянен вид. Двойките започват брачните си игри в средата на декември, като подготвят гнездото през януари. В зависимост от климата в конкретния сезон, през периода декември – март женската снася яйце, което мъти около 52 – 57 дни. Гнездата са групирани в колонии и рядко самостоятелно. При търсене на храна образува групи, които могат да покриват големи разстояния. Младите достигат полова зрялост през петата си година.

Bruno D'Amicis/Rewilding Europe

Лешоядите са постоянен и скитащ вид, с по – изразена склонност към скитане при младите. Те скитат до около петата си година, когато птиците достигат полова зрялост. През това време те могат да мигрират на големи разстояния. Някои птици са прелетни, зимуват в Африка. Птиците разчитат основно на реещ полет и е доказано, че могат да достигнат височина от 10,000 м. По време на миграция тези птици могат да преминат през територии с неблагоприятни условия и заплахи. Липсата на колония или други опитни птици може да застраши допълнително младите птици през първите няколко години. Близо 70% от тях умират още в тази ранна фаза на живота си.

Природозащитен статус

Белоглавият лешояд В България е строго защитен вид и се класифицира като незастрашен в Червения списък на IUCN.

Заплахи

Отравяне с незаконни отровни примамки за едри хищници например вълци, чакал

Отравяне с оловни боеприпаси/куршуми и ветеринарни медикаменти

Липса на достатъчно н храна

Пряко преследване

Токови удари или сблъсък с жици на далекопроводи

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.