Над 100 лопатари и благородни елени бяха разселени в Източните Родопи тази зима

7 февруари 2023

Общо 17 благородни елени и 96 елени лопатари бяха разселени в Източните Родопи тази зима от Фондация „По- диви Родопи“ в сътрудничество с ДЛС Женда, ЛРД Крумовград, ЛРД Кърджали и НЛРС. Животните са под постоянно наблюдение от екипа на фондацията и партньорите. Разселените животни няма да бъдат ловувани минимум 5 години.

Благородни елени. Снимка: Богдан Боев

„Целта ни е да възстановим двата от общо трите вида елени, които се срещат в България, в целите Източни Родопи“– споделя Стефан Аврамов, експерт в По-диви Родопи. За тази цел следващите няколко години се планира разселване на стотици животни в Източните Родопи. През февруари 2023 година предстои да бъдат разселени още 35 благородни ел

ена в Източните Родопи – в района на селата Болярци и Кирково в сътрудничество с ЛРД Кирково.

Общо с тях за последните 10 години в Източните Родопи са разселени над 600 елена лопатари, както и 50 благородни елена, с което бяха създадени няколко увеличаващи се субпопулации на тези два вида. Това представлява най-мащабното реинтродуциране на елени в България.

Oсвобождаване на елен лопатар в Източни Родопи. Снимка: Стефан Аврамов/Rewilding Rhodopes
Stefan Avramov

Остатъците от умрели елени лопатари са важна хранителна база за белоглавия, египетския и черния лешояд. Белоглавите лешояди, които се размножават в района, редовно се хранят с трупове на елени, станали плячка на хищници вълци. Популациите на елени се увеличават всяка година, както благодарение на реинтродукцията, така и чрез естествен растеж. „Очакваме през следващите години да сме свидетели на  повече доказателства за лешояди, “разчистващи” трупове на елени – било то снимки от фотокапани или сателитни предаватели, проследяващи движенията на животните и птиците“, споделя още Аврамов.

Биологичното разнообразие в Родопите е едно от най-богатите в Европа. Пасейки храсти и дървета, елените заедно с другите тревопасни помагат за поддържането на мозаечния пейзаж на Източните Родопи, което е от огромно значение за опазването на богатото биоразнообразие на този регион.

Еленът лопатар е бил широко разпространен в миналото по българските земи. Той е изобразен на няколко тракийски съкровища като Панагюрското и Луковитското, а негови костни останки са открити в почти всички български праисторически населени места. Предполага се, че е бил изтребен от човека през ранното средновековие. В началото на миналият век е започнало неговото възстановяване в България.

Благородният елен е бил широко разпространен в миналото в България. На няколко пъти е бил на границата да изчезне, но е бил възстановяван. През 90-те години на миналия век числеността му бе рязко намалена заради бума на бракониерството, но в последните години видът бавно се възстановява в цяла България.

Елените са интересен обект за наблюдение и снимане от туристи и фотографи и допринасят за утвърждаването на района като интересна туристическа дестинация.

 

 

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.