Белоглав лешояд от Източни Родопи е открит в Ливан след три години неизвестност

11 октомври 2021

Преди броени дни нашите партньори от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) получават информация за три белоглави лешоядa, държани незаконно в плен в частен зоопарк в северен Ливан. Един от незаконно отглежданите лешояди се оказва млада птица от Източните Родопи, излюпен в близост до гр. Маджарово през 2018 г.

 

Тогава екип на БДЗП маркира младото лешоядче с пръстени, а посредством GPS предавател проследява придвижванията му. За случая БДЗП е информирано от Комитета за борба с незаконното избиване на птици в Ливан, които веднага посещават мястото.

Подобно на много свои връстници и този млад лешояд пое на юг през есента, но сигнала от предавател на птицата се загубва докато прелита над Сирия. Оттогава изминаха 3 години, а лешоядът така и не се завръща в Източни Родопи, което кара екипа на дружеството да смята, че е загинал.

Най-вероятно младият лешояд е бил отстрелян в Сирия, но е оцелял, след което е бил продаден на частни колекционери в Ливан. В странните от Близкия Изток, особено в Сирия и Ливан, всяка година незаконно се избиват хиляди хищни и други видове птици. Незаконният отстрел е сред основните заплахи за тях. Известни са и други случаи на белоглави и египетски лешояди от Балканите, които намират смъртта си в Ливан. Такъв пример е случаят на младия египетски лешояд Анахита, който миналата есен също бе прострелян, но, благодарение на бързата намеса на ливанските ни колеги, бе спасен.

БДЗП веднага изпрати искане до Ливанските власти да предприемат необходимите мерки и да конфискуват трите белоглави лешояда от незаконния им притежател. В случай, че те са в добро здравословно състояние и след подходящи грижи, лешоядите могат да бъдат освободени обратно в дивата природа, където им е мястото. Напомняме, че белоглавият лешояд е защитен вид по силата на няколко международни конвенции, подписани от Ливан, сред които Бонската конвенция за мигриращите птици и Конвенцията CITES за търговия със защитени видове от дивата флора и фауна.

Белоглавият лешояд е маркиран с GPS предавател в рамките на проект „Опазване на черния и белоглавия лешояди в трансграничната планина Родопи“ (LIFE14 NAT/NL/901), изпълнявам в България от фондация По-диви Родопи и БДЗП и финансиран от Rewilding Europe и Европеския съюз.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.