108 двойки белоглави лешояди гнездят в Източните Родопи

15 февруари 2022

108 двойки белоглави лешояди гнездят в Източните Родопи, показа редовен мониторинг на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), партньори на По-диви Родопи. Резултатите от наблюдението сочат, че белоглави лешояд в Източни Родопи са със стабилна численост на популацията си и през тази година.

 

Снимка: Добромир Добрев/БДЗП

В периода 4-11 февруари 2022 г. екип на БДЗП  посети всички гнездови находища на белоглав лешояд в Източни Родопи, България за да установи броят на заетите територии, броят на мътещите двойки и извърши търсене на нови територии на вида в района. Общо 108 заети гнездови територии, чийто брой е с три по-малък от миналата година. Към момента 91 от установените двойки са пристъпили към мътене, а останалите двойки все още строяха гнезда. Екипът очаква в следващите месеци да се установи точният брой на двойките в района, тъй като една част от тях все още не са заели своите гнездови ниши.

“Тази година регистрирахме и по-голям процент на двойки, пристъпили към мътене в сравнение с миналата година, което се надяваме да доведе и до по-висок гнездови успех през настоящия сезон” сподели Добромир Добрев от БДЗП. През последните години екипът установява,  че размножителният сезон на вида нетипично започва още в средата, а дори и в началото на януари поради необичайно топлото време. „През настоящият сезон тази тенденция е потвърдена отново и поради тази причина сезонът се разтегля през първите два месеца от годината когато всяка една двойка заема своето гнездо“, допълва Добромир.

Снимка: Добромир Добрев/БДЗП

В рамките на мониторинговата схема  са установени и гнездата на част от общо над 40-те маркирани белоглави лешояди, част от които носят и GPS предаватели. Очаква се все инфoрмация за числеността на вида от съседна Гърция където в момента тече преброяването. Така ще се обобщят данните за целият трансграничен район на Родопите (България и Гърция), който приютява втората най-много числена субпопулация на вида на Балканите след тази в република Сърбия. През изминалата година тук бяха установени общо 117 двойки.

През предстоящите месеци ще бъде установен броят на успешните и неуспешни двойки, както и числеността на излюпените малки белоглави лешояди в Източни Родопи от двете страни на границата.

Преди малко повече от 30 години белоглавият лешояд е на ръба на оцеляването в България. През 2021 г. общо 111 двойки от застрашения в страната вид са установени по долината на река Арда в България.

Дейностите по мониторинг, изследване и опазване на белоглавият и черен лешояд в Родопите се финансират с финансовата подкрепа на Фондация „По-диви Родопи“ и Rewilding Europe. Екипът на БДЗП изказва благодарност и на ДУ „Студен кладенец“ за оказаната логистична подкрепа при мониторинга на вида в ЗЗ „Студен кладенец“.

 

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.