Роди се първото за тази година зубърче в Родопите

5 юли 2023

Роди се първото за тази година бебе зубърче в Източните Родопи, където от вече десет години екипа на Фондация „По-диви Родопи“ полага усилия да върнат този рядък вид в естествената му среда.

Интересното е, че майката на последното попълнение е женска на име Премия, която е родена в зоопарка в Братислава, Словакия. През 2020 г. заедно с още една млада женска от унгарски зоопарк се присъедини към стадото. Въпреки че са родени в зоопарк те  успешно се приспособиха към дивия живот в Източните Родопи, за което свиделства и новото потомство.

„Адаптирането на животни от зоопаркове в дивата природа е истинско предизвикателство – да се научат да оцеляват, да следват стадото, да намират и усвояват естествена храна. Едва когато родят и успеят да отгледат малко в природата смятаме, че те успешно са преминали този период“, споделя Христо Христов, експерт във Фондация “По-диви Родопи”.

Новото попълнение в стадото първо е „хванато“ от фото-капани, разположени на територията на ДУ „Студен кладенец“ , тъй като малко преди раждането майката се отделя скрива и се присъединява към стадото след като роди и малкото укрепне. След като се присъединят към групата за новороденото започват да се грижат и по-младите женски.

С последното попълнение зубърското стадо наброява 15 животни и вече заема и своето важно място в изграждането и поддържането на мозаечния ландшафт на Източните Родопи, който е ключов за изключителното разнообразие и богатство на растителни и животински видове. Зубърът е и най-голямото тревопасно животно в Европа и ключов вид за отворените горски екосистеми. В Студен кладенец зубрите съжителстват с елени лопатари, благородни елени, вълци, лешояди и още много редки и застрашени видове животни и птици.

От екипа на „По-диви Родопи“ припомнят, че първите няколко дни след раждането на малките са критични и през този период е препоръчително да не се доближават и безпокоят животните, тъй като стресът и безпокойството може да се отрази негативно на малките и майките. Посетителите в района трябва да уважават дивите животни и да позволят възстановяването на природата и природните процеси, като за целта използват само отредените туристически маршрути и пътеки и поддържат разумна дистанция, която да гарантира освен необезпокояването на дивите животни и тяхната собствена безопасност и сигурност.

Възстановяването на зубрите в Родопите е съвместна инициатива на Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ и Фондация „По-диви Родопи“ и е от част от дейностите по възстановяване на едрите диви тревопасни в Източните Родопи.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.