Поредицата от въздействащи rewilding истории продължава с фокус върху Кръгаврата на живота

29 октомври 2021

През последното десетилетие Rewilding Europe и мрежата от партньори, сред които са и По-диви Родопи (Rewilding Rhodopes), работиха усилено, за да възстановят т.нар. Кръговрат на живота, основен елемент от дивата природа. Благодарение на предприетите мерки популациите на европейските лешояди бавно се възстановяват.

Да затворим кръга

В живота си едно тревопасно животно акумулира в тялото си огромен брой ценни вещества – минерали и др., които със смъртта му се освобождават обратно в природата. Една част влиза в менюто на хищниците и лешоядите, а друга – в земята, обогатявайки по-бедните на хранителни вещества почви например. Благодарение на плодородието си почвите изхранват растителността, с която на свой ред се хранят тревопасните, с които пък се хранят хищниците и лешоядите, и така нататък. С две думи: кръговратът на живота.

Този ключов процес и ролята му в природата въпреки това често се пренебрегва. Втората от поредицата въздействащи истории на Rewilding Europe разглежда именно това въздействие, като специално внимание се отделя на няколко от #rewilding районите в мрежата, сред които и този на По-диви Родопи/Rewilding Rhodopes.

Съвместни усилия

В много части на Европа човешкото влияние върху дивата природа води до това, че тези важни естествени процеси са прекъснати или отслабени, което оказва отрицателно въздействие върху редица животни и растения и намалява способността на природата да се грижи за нас. През последните 10 години Rewilding Europe и партньорите и организации от цяла Европа работиха усилено за възстановяване на кръга, с фокус върху важни видове като лешояди и тревопасни животни, както и чрез създаването на по-подкрепяща политическа среда. В бъдеще тези усилия ще продължат, тъй като връщането на дивата природа се разраства в целия континент.

Най-новата въздействаща история се състои от няколко раздела, всеки от които е илюстриран с карти, изображения и инфографика. Те очертават възстановяването на лешоядите в Европа (след дълъг спад), връщането на тревопасни животни като зубрите, елени и местни видове коне в редица райони, които са част от мрежата на Rewilding Europe. Има и задълбочен поглед към Родопите – един от ключовите rewilding райони – където 450 елени лопатар и 130 благородни елени сега бродят на свобода след дългогошини усилия за връщане на видовете, 308 белоглави лешоядчета са се излюпили и напуснали гнездата си през последните пет години.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.