Фондация “По-диви Родопи” изгради ново укритие за снимане и наблюдение на диви животни

12 април 2023

Укритието се намира на територията животни ДУ „Студен кладенец”, а Фотоклубът в Кърджали бе сред първите посетители на най-новото фотографско укритие в Източни Родопи.

Екипът на Фондация „По-диви Родопи“ и Фотоклуб „От черно до бяло“ към ОДК гр.Кърджали пред фотографското укритие. Снимка: Стефан Аврамов/Rewilding Rhodopes
Stefan Avramov

За Световния ден на завръщането на дивата природа група от 11 млади фотографи се запознаха с някои от основните правила и тънкости при снимането на диви животни.  Еднодневното обучение и кратък фотопленер с ентусиасти от Фото клуб „От черно до бяло“ към ОДК гр.Кърджали се проведе в едно от най-подходящите места за т.нар уайлдлайф (wildlife) фотография в Източни Родопи – в ДУ Студен Кладенец. Младите фото-ентусиасти бяха сред първите посетители на най-новото укритие за наблюдение и снимане на диви животни, създадено от Фондация „По – диви Родопи“ в  ДУ „Студен кладенец.

На територията на стопанството само за един ден участниците успяха да видят и снимат редица видове, сред които благородни елени и елени лопатари, сиви чапли, зеленоглави патици,  както и по-редките за наблюдение и по-трудни за снимане белоглави лешояди. По време на презентацията младите фотографи на дива природа разгледаха най-подходящата техника и екипировка за този тип фотография.

Лекторът Димитър Градинаров отдели и специално внимание  на етиката при снимане на диви животни. При wildlife фотографията едно от най-важните неща е да не се безпокоят животните, сподели Градинаров. Фотографът ги призова да не бъдат просто „ловци на кадри“, а посланици на дивата природа, защото фотографското изкуство и силните кадри могат да са и мощно средство за опазване на природата.

Укритието е разположено в самото сърце на тази ключов и прироритетен rewilding район и впечатлява със своите пейзажи и богатство от видове. Изграждането на фотографско укритие е част от програмата на Фондация „По-диви Родопи“ за развитие на фотографски и екотуризъм в Източните Родопи и разнообразяване на туристическото предлагане и продукти.

На метри от укритието могат да бъдат видени и фотографирани елени лопатари, като на територията на Студен Кладенец се намира най-голямата популация на вида в цяла България.  Очаква се чести посетители да бъдат и освободените в края на миналата година в района черни лешояди, които са един от най-интересните обекти за снимане от страна на фотографите на диви животни и по-специално птици имено заради тяхната рядкост и изключителна фотогеничност.

Укритието е изградено с финансовата подкрепа на „LIFE RE-Vultures“ проект и се осъществява съвместно с ДУ „Студен кладенец, които са дългогодишни партньори на Фондация „По-диви Родопи“ и подкрепят завръщането на редица диви животни на територията на Студен Кладенец, сред които зубри, диви коне и благородни елени.

 

 

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.