Над 2400 птици от 19 вида регистрирани на Среднозимно преброяване в Източните Родопи

16 януари 2023

Екипът на Фондация „По-диви Родопи“ регистрира 2427 броя водоплаващи птици от 19 вида на традиционното Среднозимно преброяване на водолюбивите птици във водоемите по долината на река Арда, Източните Родопи през изминалите почивни дни.

„Прави впечатление, че тази година птиците са по-малко – както по отношение на числеността, така и на видовото разнообразие“, сподели Христо Христов от „По-диви Родопи“. За сравнение миналата година по време на преброяването са отбелязани 3354 броя водоплаващи птици от 24 вида. По думите на експерта това най-вероятно се дължи на изключително топлата зима. Необичайното време е причина и за това тази година да липсват видове, типични северната част на Европа като тундров и поен лебед.

Като положителна тенденция през последните няколко години може да се посочи високата и постоянна численост на кафявоглава потапница на бреговете на Студен кладенец. Видът е световно застрашен вид, а тази година екипът ни регистрира над 600 птици. Експертите наблюдаваха и друг интересен вид – големите нирци, които все по-често се наблюдават по долината на Арда.

И тази година най-многобройни се оказаха зеленоглави патици – 934 птици. За поредна година най-много птици са преброени в язовир Студен кладенец – над 1900 птици от 15 вида.

Изненадващо за екипа тази година не бяха регистрирани къдроглавите пеликани, които  вече традиционно зимуват в язовир Студен кладенец. През изминалите години птиците бяха регистрирани в района на Студен кладенец, който досега се очертава като важен водоем за вида.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е инициатива на Wetlands International и се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави. В България се координира от Българското дружество за защита на птиците и Изпълнителната агенция по околна среда. Целите на преброяването са да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват. Тази година към екипа на Фондация „По-диви Родопи“ се присъедини и доброволецa Йордан Дичев от ЕГ „Христо Ботев“.  Благодарим на Йордан за интереса и отделеното време.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.