Фондация „По-диви Родопи“ и „Дива Гора“ с първо сътрудничество за насърчаване на продуктите и услугите с мисъл за природата в Източните Родопи

22 май 2024

Изключително развълнувани сме да обявим вълнуващо ново партньорство с Мед „Дива Гора“, местен производител на висококачествен мед. Това сътрудничество има за цел да постави началото на успешен и работещ пазар за природни продукти и да подобри възможностите за устойчив бизнес в Източните Родопи.

Споделена мисия за устойчивост

Фондация „По-диви Родопи“ и мед „Дива Гора“ споделят обща мисия: насърчаване на биоразнообразието и устойчивото развитие в Източните Родопи. Това партньорство ще донесе по-голяма видимост на продуктите, базирани на съхранената природа и ще демонстрира как устойчивите практики могат да бъдат от полза както за околната среда, така и за местната икономика.

Съвместно брандиране за по-голямо въздействие

Ключов компонент на това партньорство е инициативата за съвместно брандиране. „По-диви Родопи“ и  „Дива Гора“ ще събрандират продукти, за да подчертаят своя ангажимент за опазване на околната среда и устойчивост. Това съвместно брандиране ще се изразява в поставянето на по-див (Rewilding) стикер с логото на района на част от продуктие, който подчертава ползите за околната среда на продуктите на „Дива Гора“. Чрез съвместното брандиране и двете организации имат за цел да повишат информираността за значението на подкрепата за продукти, базирани на чистата и запазена природа, и да насърчат по-силната връзка между потребителите и усилията за опазване на Източните Родопи.

Създаване на по-див пазар за натурални продукти

„Дива Гора“ са известни със своя органичен мед, който се добива от разнообразната и рядка флора на Източните Родопите, в момента произвеждат три вида мед – горски билки, горски билки с дъб и чист дъбов мед. Това партньорство ще подчертае значението на подкрепата за екологично чисти продукти и ще създаде пазар, който цени устойчивостта. Чрез използването на експертния опит на фондацията в опазването на дивата природа и ангажимента на „Дива Гора“ към качеството, това сътрудничество има за цел да вдъхнови потребителите и други бизнеси да направят избор, който е от полза за околната среда.

Изграждане на устойчива бизнес мрежа

Една от ключовите цели на това партньорство е да насърчи повече сътрудничество с местния бизнес, създавайки силна мрежа, посветена на устойчивото развитие и принципите на кръговата икономика. Фондация „По-диви Родопи“ се ангажира да работи с местни предприемачи за насърчаване на практики, които защитават и подобряват естествения пейзаж, като същевременно стимулират икономическия растеж.

Prize winning bee keeper Sanjin Zarkovic at his bee farm in Melnice, Honey bees, Apis mellifera, Velebit Nature Park, Rewilding Europe rewilding area, Velebit mountains, Croatia

Бъдещи партньорства и подкрепа на местния бизнес

Нашата организация има за цел да разшири своята мрежа, като насърчава повече местни фирми да се присъединят към мисията ни. Чрез обучителни сесии, семинари и инициетиви за сътрудничество,  ще предостави на местните предприемачи инструментите и знанията, от които се нуждаят, за да възприемат устойчиви практики. Това ще помогне за създаването на гъвкава и устойчива бизнес общност в Източните Родопи.

Стремеж към кръгова икономика

В основата на тази инициатива е концепцията за кръгова икономика, където ресурсите се използват ефективно, а отпадъците са сведени до минимумa. Този подход гарантира дългосрочна устойчивост и икономическа жизнеспособност, запазвайки уникалното биоразнообразие на Източните Родопи за бъдещите поколения.

Вдъхновени от успеха на Португалските ни колеги

Този иновативен подход към брандирането и бизнес мрежите е вдъхновен от успешните инициативи, предприети от Португалските ни колеги от Rewilding Greater Coa Valley. Те ефективно интегрират усилията за опазване с развитието на местния бизнес, създавайки мощен модел за устойчив икономически растеж. Чрез създаването на мрежа от устойчиви бизнеси, свързани с природата през 2021 г., те демонстрираха как съвместните усилия могат да доведат до процъфтяващи пазари, които подкрепят както местните икономики, така и биоразнообразието.

Фондация „По-диви Родопи“ предприема подобни стъпки, за да постигне този успех в Източните Родопи. Въз основа на опита и най-добрите практики от Rewilding Greater Coa Valley, ние се стремим да създадем жизнена мрежа от местни фирми, които прилагат устойчиви практики и допринасят за екологичната и икономическа устойчивост на региона.

Използване на Rewilding Europe Capital

За да ускорим допълнително развитието на икономиката базирана на природаъа в Източните Родопи, планираме да използваме Rewilding Europe Capital (REC). REC е финансов механизъм разработен от Rewilding Europe, предназначен да подкрепя бизнеси, които осигуряват въздействие върху опазването на дивата природа наред с икономическата възвръщаемост. Като предоставя финансова подкрепа, REC може да даде възможност на местните предприемачи да разширят своя устойчив бизнес, да създадат нови възможности за работа и да допринесат за усилията за възстановяване и поддържане на дивата природа в региона.

Тази финансова подкрепа ще помогне да се осигури дългосрочен успех на съвместните усилия между „По-диви Родопи“ и местния бизнес, насърчавайки процъфтяваща, устойчива икономика, вкоренена в принципите на опазване на природата и кръговата икономика.

С поглед към бъдещето

Ние сме развълнувани от потенциала на това партньорство да постави нов стандарт за устойчив бизнес и усилия за опазване на дивото богатство в региона. Като създаваме благоприятна среда за местния бизнес, ние се стремим да вдъхновим по-широко участие в инициативи за устойчиво развитие.

В момента продуктите на „Дива Гора“ могат да бъдат поръчани от фейсбук страницата им и да бъдат намерени в магазините на ZOYA Organic.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.