73 белоглави лешоядчета излетяха в Източни Родопи

22 юли 2022

Това лято в Източните Родопи излетяха от своите гнезда общо 73 белоглави лешоядчета. Екип на нашите партньори от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) посети всички гнездови колонии на вида в българската част на Родопите и установи броя на успешно излетелите малки през изминалите дни.

Снимка: Добромир Добре/БДЗП

С две повече са успешно излетелите малки лешояди през тази година в сравнение с миналата, когато експертите установиха 71 излетели малки.  Резултатите от размножителния сезон на белоглавите лешояди през 2022 г показват запазване на числеността на популацията в Източни Родопи в България на 111 двойки. Запазва се средно ниво на гнездовия успех в сравнение с други субпопулации на вида в Европа и стабилна тенденция на нарастване на популацията на белоглавия лешояд в Източни Родопи.

Малките лешоядчета се излюпват в края на март и началото на април. Припомняме, че тази прoлeт в бългaрcкaтa чacт нa Изтoчнитe Рoдoпи ce излюпихa 76 бeлoглaви лeшoядчeтa. Близо четири месеца родителите оказват непрестанни грижи за тях. Толкова време е необходимо докато потомството порасне достатъчно, за да започне първите летателни опити. В средата на лятото малките лешоядчета вече тежат около 7 – 8 кг., а понякога и повече.

Първите уроци са най-трудни, защото те са все още неопитни. Затова докато придобият достатъчно опит родителите им са непрекъснато до тях. През първите седмици младите птици не се отдалечават много от гнездата и не изминават големи разстояния. Те усъвършенстват летенето и се научават как умело да използват крилете си, за да улавят въздушните течения. Това  е периодът, в който може да се види не дотам типично поведение за лешоядите, които обикновено сме свикнали да гледаме реещи се в небето.

Малките често може да се окажат на земята в резултат на неуспешно завършил полет и се налага да се катерят пеш до висока скала или друго удобно за излитане място. В този момент младите лешояди са и най-уязвими, затова от 2017 г. насам се осигурява наблюдение и охрана на повечето от гнездовите колонии в Източни Родопи. Тази дейност цели оказване на помощ на бедстващи лешоядчета, изпаднали в подобна ситуация.

Дейностите по мониторинг, изследване и опазване на белоглавия и черния лешояд в Родопите се изпълняват в сътрудничество с Фондация „По-диви Родопи“ и с финансовата помощ Rewilding Europe.

 

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.