Отровни примамки причиниха смъртта на два черни лешоядa в последната колония на Балканите

11 март 2021

Два черни лешояда загинаха при тeжък инцидент с отрова през седмицата в Национален парк Дадя, Гърция. Инцидентът се е случил в непосредствена близост до местата за размножаване където през последните дни започна периода на инкубацията.

Локализирането на птиците е станало възможно благодарение на предавател, монтиран на гърба на една от птиците. Проверка на място е направена от WWF-Гърция и техния отдел за борба с отровата и в сътрудничество с персонал от Управителния орган на Национален парк Forest Forest (MB на Dadia NP) и Горската служба на Суфли. На място са открити един петнист орел и една дива котка. На място екипа открива мъртви насекоми, малко пера от черен лешояд и останки от козина на бозайник. Събрани и изпратени за анализ  са всички материали и проби по слуая, необходими за токсикологичен анализ. Разследването на извършителите е започнало от гръцката Агенция по горите.

Image: WWF-Greece

Популацията на черни лешояди в гръцката част на Родопите не надвишава 30-35 двойки, поради което загубата на две възрастни птици може да допринесе за значително намаляване. Трите птици, открити при този инцидент, увеличават дългия списък на жертвите на незаконната употреба на отровни примамки в Тракия, където през последните 5 години бяха открити отровени други 9 лешояда, 1 белоглав лешояд и 1 скален орел.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.