Екипът на По-диви Родопи и доброволци възстановиха шест водоизточника за диви животни

17 август 2022

През юли 2022 година екипът на Фондация “По – диви Родопи” съвместно с доброволци, почистиха и възстановиха шест водоизточника във високата част на рида “Бойник”, където са местообитанията на зубъра и голяма част от тези на благородния елен, елена – лопатар и дивите коне.

BMC CAMERA

Лятото на 2022 година е едно от най-сухите и горещи за последните десетилетия. В резултат от продължителното засушаване много водоизточници пресъхват и дивите животни са принудени да напуснат местообитанията си в търсене на вода. Ето защо, екипът на Фондацията реши, преди трайното засушаване да почисти местата за водопой от натрупана тиня, паднали листа и друга растителност. Така животните ще могат да се задържат във високите части на планината и да имат достъп до вода в най-горещия период.

От векове хората в Родопите са каптирали водоизточниците във високите части на планината и периодично са ги поддържали и почиствали. С трайното изоставяне на тези територии в тях се завръща дивата природа и природните процеси се възстановяват, но ограниченият достъп до вода често възпрепятства тези процеси. Изворите се затлачват с паднали листа и изгнила растителност и водата в тях изчезва или се заблатява и става негодна за пиене.

Снимка: Тодор Тодоров

„С напредването на лятото животните в Източните Родопи традиционно мигрират към високите части на планината в търсене на храна. Пресъхналите или замърсени водоизточници обаче ги принуждават да останат в ниските части около язовирите и реките, където храната е по-оскъдна. Особено засегнати от сушата са тревопасните, които не само физически отслабват преди есента и зимата, но и не могат да изпълняват екологичната си роля за поддържане на местообитанията пашувайки. В допълнение, липсата на тревопасни във високите части на планината увеличава и риска от пожари, защото сухата неизпасана трева лесно може да се възпламени в горещото време.“ казва Христо Христов, експерт биоразнообразие при Фондация „По-диви Родопи“.

С цел наблюдение и оценка на ефективността от почистването и възстановяването на изворите в близост до тях, експертите на Фондацията монтират фотокапани.

BMC CAMERA

„Наблюденията ни показват, че веднъж почистени изворите в районите, обитавани от диви коне рядко се заблатяват, защото конете ги поддържат – ровейки с копита си, те премахват падналата растителност и тинята. Това е поредното доказателство, че с малко помощ от наша страна природата може да се погрижи сама за себе си“, споделя още Христо

Фондация “По-диви Родопи” благодари на rewilding доброволците Вихра Христова, Диана Коленцова, Тодор Тодоров и Владимир Беров за безценната помощ при осъществяване на дейностите по почистване.

 

 

 

 

 

 

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.