Белоглавите лешояди в Източните Родопи достигнаха 107 двойки

1 март 2021

Общо 107 двойки от застрашения в страната ни вид бяха преброени при редовния мониторинг на популацията на белоглавия лешояд по долината на река Арда от експертите на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Популацията на белоглавите лешояди в Източни Родопи запазва положителния си ръст и тази година.

В сравнение с миналата година популацията бележи ръст от една територия към момента. Следва да се направи уточнението обаче, че остава да се проверят още няколко традиционни гнезда и този брой да нарасне през следващите месеци. Броят на установените двойки, които са пристъпили към мътене в момента е 75, a останалата част от двойките ремонтират и/или строят своите гнезда. През следващите месеци, предстои да се изясни точният брой на размножаващите се двойки, както и на тези, които няма да снесат яйца тази година. Очакваме да получим информация от нашите колеги и за броя на двойките, които гнездят в гръцката част на Източни Родопи. Белоглавите лешояди не познават териториалните граници и използват целия район на Източни Родопи за търсене на храна, което ги прави част от една популация.

Някои от белоглавите лешояди, които проследяваме с помощта на GPS предаватели също вече са заели своите гнезда и мътят. За Буря това ще бъде пети гнездови сезон откакто е снабдена с предавател като то момента тя е отгледала успешно 3 малки. Друг ветеран е Крум, който също следим от 5 години. Той е опитен в размножаването и до сега успя да отгледа вече 4 малки като тази година е заел ново гнездо край яз. Студен кладенец. Любопитно е, че за първи път наблюдавахме и сформирана двойка от два белоглави лешояди маркирани от нас – 4V и 3G. И двете птици в момента не носят предаватели, но досега имаха неуспешни опити за размножаване с други партньори. Надяваме се тази връзка да е успешна и те за първи път да успеят да отгледат свое поколение.

Изключително интересна е и историята на лешояда Дионис, който гнезди в гръцката част на Родопите. Миналата година той демонстрира отдаденост и жертвоготовност като след загубата на половинката си по време на мътенето, той прекара 33 дни (без да се храни) в неуморни грижи за яйцето. В крайна сметка Дионис не успя да отгледа малко, но ни доказа още веднъж колко добри и отдадени родители са лешоядите. Тази година Дионис реши да си почине от родителските неволи и не загнезди, макар че с новата си половинка отглеждаха удобни апартаменти на няколко различни скали.

Белоглавият лешояд е бил широко разпространен в миналото в България, но от средата на ХХ век броят му силно намалява и в началото на 70-те години на ХХ век се смята за изчезнал. През 1986 г. е открита колония белоглави лешояди край Маджарово, състояща се от около 20 птици и 3 гнездящи двойки. Тогава започват и първите преки дейности по опазването на последните лешояди в България. Така, в резултат на дългогодишните усилия експерти и доброволци, видът постепенно възстановява популацията си и днес долината на река Арда приютява една от най-големите естествени колонии на белоглави лешояди на Балканите.

Дейностите по опазване на лешоядите в Източни Родопи се извършват в рамките на LIFE проект  “Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопитe”, изготвен от Rewilding Europe в партньорство с Българското дружество за защита на птиците и фондация По-диви Родопи.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.