76 белоглави лешоядчета се излюпиха в Източните Родопи тази пролет

17 май 2022

Тaзи прoлeт в бългaрcкaтa чacт нa Изтoчнитe Рoдoпи ce излюпихa 76 бeлoглaви лeшoядчeтa. Тoвa уcтaнoви eкип нa Бългaрcкo дружecтвo зa зaщитa нa птицитe (БДЗП) пo врeмe нa мoнитoрингa нa гнeздoвитe кoлoнии нa видa в Изтoчнитe Рoдoпи, който ежегодно oтчитa гнeздoвия уcпeх.

Гнездо на белоглави лешояди. Снимка: Добромир Добрев/БДЗП

За сравнение едва няколко години по-рано, през 2016 г. са излюпени 51 малки.Този резултат показва запазване на положителната тенденция в числеността на популацията в Източни Родопи през последното десетилетие.

По време на редовния мониторинг са регистрирани общо 111 заети територии. Броят на пристъпилите към гнездене двойки е рекорден спрямо предишните години в Родопите – 101. За сравнение през 2021 г. тяхния брой е бил 88. Екипът на Дружеството регистрира и още 4 двойки, които мътят в резултат на повторно загнездване.

“Интересен факт по време на наблюденията бе че немалко двойки са пристъпили повторно към мътене”, коментира Добромир Добрев от БДЗП. Експертите  отдават това на ранното замътване на белоглавите лешояди в Родопите през тази година (краят на декември 2021 г и началото на януари 2022) и на рязкото и дълготрайно застудяване през месец март.

Снимка: Добромир Добрев/ БДЗП

В рамките на мониторинговата схема бяха установени и гнездата на част от общо над 40-те маркирани белоглави лешояди, част от които носят и GPS предаватели. Четири от тези лешояда успешно са излюпили своите малки, докато едната птица с GPS предавател не успя да отгледа потомство.

Малките лешоядчета се излюпват в края на март и началото на април. Близо четири месеца родителите оказват непрестанни грижи за новото поколение. Толкова време е необходимо докато потомството порасне достатъчно, за да започне първите летателни опити. В средата на лятото малките лешоядчета вече съвсем не са толкова малки. Въпреки че са едва на няколко месеца, те са напълно развити и тежат колкото възрастните им родители – около 7 кг., а понякога и повече.

През предстоящите месеци предстои посещение в гнездовите територии за да се установи броят на успешно излетелите малки и да се отчетат гнездовия успех и продуктивността на популацията в българската част на Източни Родопи.

Дейностите по мониторинг, изследване и опазване на белоглавия и черния лешояд в Родопите се изпълняват с финансовата подкрепа на Фондация „По-диви Родопи“ и Rewilding Europe. Екипът на БДЗП изказва благодарност и на ДУ „Студен кладенец“ за оказаната логистична подкрепа при мониторинга на вида в ЗЗ „Студен кладенец“.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.