30 души взеха участие в обучение за развитие на екотуризма в Източните Родопи

18 март 2017

Над 30 участника се включиха този вторник в специално обучение за развитие на екотуризма в Източните Родопи. Целодневният семинар на тема „Успешен екотуристически бизнес – ключови моменти в развитието и управлението на туристически продукт и състояние на международния туристически пазар“ се проведе в Маджарово и бе организиран от фондация “По-диви Родопи” и Българско дружество за защита на птиците.

В него участваха представители на местни туристически бизнеси, сред които къщи за гости, туроператори, ловни стопанства, местни туристически водачи и други представители на туристическия бранш както от Източните, така и от Западните  Родопи. По време на обучението бяха разгледани в детайли актуалните международни тенденции в екотуризма. Специален фокус бе поставен върху възможностите за по-добро позициониране на международните пазари на Родопите като дестинация за екоуризъм. Маджарово и Източните Родопи са в добра позицията за развитието на приодоопознавателен и орнитологичен туризъм въпреки сериозната международна конкуренция и по-късното си появяване на сцената, в сравнение с топ дестинации в останалите части на света. Причината е в териториалната и културната близост до основните пазари изпращащи туристи, както и по-достъпните цени на предлаганите в туристически пакети.

По време на обучението бяха разгледани в детайли актуалните международни тенденции в екотуризма.
По време на обучението бяха разгледани в детайли актуалните международни тенденции в екотуризма.

Съществен акцент в представянето беше поставен на значимите за успеха на екотуристическата дестинация моменти, а именно поддържане на автентичността на продуктите – стремеж за предлагане на туристически продукт, свързан с неподправени преживявания за посетителите. Специално внимание беше обърнато на ролята на партньорството между местните бизнеси при разработването и маркетинга на туристическия продукт.  „Туристическият бранш има нужда от сътрудничество, а не от конкуренция, за да е наистина успешен и конкурентноспособен“ бе един от основните изводи и препоръки на лектора Саймън Колиър към участниците.

Саймън Колиър, е експерт с дългогодишен практически опит в екотуризма. Професионалният му път започва с работа в редица национални паркове на Африка и минава през екскурзоводство и фотография на диви животни до маркетинг, разработване на продукти и продажби. Като част от екипа на Rewilding Europe той работи за развитието и подкрепата на широк спектър от съществуващи и нови туристически бизнеси, свързани с дивата природа на Европа. Към момента той е мениджър екотуризъм към европейската мрежа Rewilding Europe и създател и управител на European Safari Company, компания специализирана в предлагането на екотуристичеки продукти.

Семинарът се организира в рамките на проект „Опазване на белоглавия и черния лешояди в Родопите” (LIFE14 NAT/NL/901), финансиран по програмата LIFE  на Европейския Съюз.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.