Черен лешояд загина от токов удар в гръцката част на Родопите

12 март 2017

Възрастен черен лешояд бе намерен мъртъв в резултат на токов удар в средата на февруари, съобщиха от WWF Гърция, партньори по проекта LIFE Vultures. Тялото е намерено в непосредствена близост до два електропреносни стълба. След като е намерил смъртта си, лешоядът е бил разкъсан от хищници, но краката са недокоснати. Това помага на екипа да идентифицира с точност причината за смъртта на рядката птица. По всичко изглежда, че лешоядът е загинал от токов удар.

Лешоядът е опръстенени през 2007 г. от екип на WWF Гърция. Черният лешояд е изключително рядък и ценен вид, изчезнал в България в края на 70-те. На Балканите единствената гнездяща колония от 20-30 двойки черни лешояди се намира на територията на Национален парк Дадя в Гърция. Редкият вид е намерен в район където  се хранят птици от колонията в Дадя (Северна Гърция). В близост се намира селото Неа Санта, където местните жителите все още са съхранили традиционния си поминък и препитават от животновъдство.

The black vulture was found close to pylons with high and medium electric voltage lines.
The black vulture was found close to pylons with high and medium electric voltage lines.

Електроразпределителната мрежа е сред честите причини за смъртност при птиците, особено при прелетните и тези с големи размери. Това не е първият случай на загинал в района лешояд в следствие на сблъсък или токов удар. В района на Тракия досега са намерени мъртви три черни и три белоглави лешояда, по един скален орел, бухал, обикновен мишелов. През последните години инцидентите се увеличават, предупреждават експертите от WWF Гърция.

В сезоните на миграция тези случаи зачестяват и хиляди птици намират смъртта си, покосени от токов удар. Особено неприятно е, когато това се случва на застрашени видове, какъвто е черния лешояд. БДЗП работи съвместно с електроразпределителните дружества за изолирането на най-опасните електрически стълбове около гнездата на световно застрашените видове и на тези по миграционните пътища.

Едно решение за предотвратяване на подобни инциденти е подмяната на надземите електропреносни мрежи с подземни такива. За съжаление това става трудно поради нуждата от сериозни инвестиции за изграждането им. Едно ефективно решение трябва да бъде изолацията на електрически проводници и специални съоръжения, които отколняват птиците на безопасно разстояние и така предотвратяват инциденти. В рамките на проекта  LIFE  Vulture в България ще бъдат поставени изолатори и съоръжения за отклонявана на птиците. В гръцката част на Родопите и Тракия подобна изолация бе поставена през 2016 г. на 51 електропреносни стълба в Национален парк Дадя, като дейността е подкрепена LIFE  проекта“ „Помощ за египетския лешояд”. „Това е само началото на една дейност, която трябва да продължи в нй-важните за  лешоядите райони на Тракия и Родопите“, споделят от WWF Гърция.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.