Сателитни предаватели ще следят пътя на седем черни лешояди от Гърция

31 октомври 2016

Седем черни лешояди oт единствената размножаваща се колония на Балканите, намираща се в Национален парк Дадя в Гърция, се сдoбиха със сателитни  предаватели през последните две седмици. Проследяването ще помогне на експертите да разберат повече за разпространението, движенията и заплахите за птиците от последната колония на черни лешояди на Балканския полуостров.

Черен лешояд на една от площадките за подхранване в Източните Родопи.
Черен лешояд на една от площадките за подхранване в Източните Родопи.
Светослав Спасов / БДЗП

Предаватели ще предоставят ценни данни за движението на птиците, любимите места за почивка и харанене на този застрашен от изчезване вид. Събраната информация ще се използва за набелязване на мерки и дейности по опазване на вида в Гърция и за възстановяване на популацията му в българската част на Източните Родопи, където черният лешояд е гнездил последно в България, но е изчезнал преди три десетилетия.

Птиците са маркирани и с цветни пръстени и крилометки с уникални номера.
Птиците са маркирани и с цветни пръстени и крилометки с уникални номера.

Освен с предаватели птиците са маркирани и с цветни пръстени и крилометки с уникални номера, което ще подпомогне идентифицирането на лешоядите сред дивата природа. По време на маркирането бяха взети и биологични проби за установяване на здравословното състояние на птиците. Черните лешояди бяха маркирани от експерти от Национален парк „Гора Дадя – Лефкими – Суфли“ в рамките на проекта „Опазване на черния и белоглавия лешояди в трансграничната планина Родопи“, разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците, Фондация за опазване на лешоядите, WWF – Гърция и Гръцкото орнитологично дружество. До края на проекта ще бъдат оборудвани със сателитни предаватели и маркирани общо 20 черни лешояда и още толкова белоглави.

Предавателите работят и изпращат първите данни от проследяването на птиците. Събраната до момента информация показа, че два от черните лешояди вече са навестили района на Студен кладенец, а една птица е била засечена в близост до района, където през последните две седмици бяха регистрирани няколко случая на отровени домашни и диви животни.

Гръцката колония в близкия до границата национален парк Дадя е единствената оцеляла колония на вида нана Балканския полуостров, което я прави много уязвима и застрашена от изчезване. „Резултатите от сателитните предаватели ще помогнат да се определят и местата в Източните Родопи, подходящи за поставянето на изкуствени гнезда за черните лешояди, с което се цели разселването на вида и в българската част на планината“, споделя Волен Аркумарев от БДЗП. По-рано през годината вече бяха поставени три изкуствени гнезда за черни лешояди на базата на индикативни компютърни модели, които посочват най-пригодните места за гнездене. Тези данни ще бъдат допълнени от резултатите от сателитните предаватели и до края на проекта се очаква да бъдат изградени още 12 гнезда.

В началото на следващата година движението на белоглавите и черните лешояди ще може да се следи и в реално време от сайта на проекта.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.