Редки южни и северни водолюбиви птици на тазгодишното среднозимно преброяване

17 януари 2017

Над 7000 птици от 32 вида бяха регистрирани на тазгодишното традиционното среднозимно преброяване на водолюбивите птици във водоемите по долината на река Арда, Източните Родопи през изминалите почивни дни. На интересни и разнообразни видове се натъкнаха екипите на фондация „По-диви Родопи“, Българското дружество за защита на птиците и представители на ловно стопанство „Студен кладенец“.

Сред наблюдаваните птици имаше далечни северни гости като тундровия лебед. Този вид лебед гнезди далеч на север в тундрата на Северна Америка, Североизточна Европа и Сибир. Птицата зимува в крайбрежните низини на Северна Европа и Източна Азия, а у нас рядко. 500 тундрови лебеди са забелязани по-рано през януари в района Бургаските езера. Според експерти наблюдения на вида в страната се дължат на значителното застудяване на времето в по-северните страни, където обикновено прекарва зимите.

Къдроглав пеликан.
Къдроглав пеликан.

Освен  северни птици, екипите наблюдаваха и гости от Средиземноморието като по-топлолюбивото и екзотично за нас розово фламинго. Най-близките места, където редовно се среща този вид са в Гърция – езерото Керкини и Портос Лагос. Най-многобройни тази година са зеленоглавата патица, зимното бърне, гмурците. На тазгодишното преброяване на водолюбивите птици експертите отбелязаха значително присъствие и на лебеди – поен и ням, над 200 птици. По време на мониторинга бяха регистрирани и някои световно застрашени видове – кадифена и кафявоглава  потапница, къдроглав пеликан, което потвърждава значението на района за опазването на световното биологично разнообразие. Интересно е, че тази година в района на Студен кладенец бяха наблюдавани и два вида гъски – голяма белочела и сива гъска, като последно тези двата вида са наблюдавани тук в края на 90-те.

По време на ежегодното наблюдение беше направен мониторинг на язовирите в областта – Студен кладенец, Кърджали и Ивайловград. В дните на преброяването най-много птици  бяха забелязани в района на язовир Студен Кладенец – над 5000 птици. Най-малко бяха водолюбиви птици преброиха експертите в района на язовир Кърджали, едва 175 птици. За разлика от язовира на територията на града, във Водното огледало бяха преброени над 1700 птици. „Все още не са ясни причините, но в последните години се забелязва тенденция тенденция към намаляване на броя на наблюдаваните птици“, отбелязва Христо Христов, експерт от фондация По-диви Родопи.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е инициатива на Wetlands International и се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави. В България координатор на инициативата е Българското дружество за защита на птиците. Целите на преброяването са да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.