Гласувайте сега: LIFE RE-Vultures номиниран за награда на публиката на тазгодишните LIFE Awards

3 май 2022

Нашата работа за опазване и увеличаване на числеността на белоглавите и черните лешояди в Родопите е номинирана за Европейската награда LIFE.

Белоглави лешояди: Снимка: Богдан Боев
Bogdan Boev Wildlife Photography

 

Проектът LIFE RE-Vultures ще се състезава с още единадесет финалисти за наградата LIFE Citizens’ Prize. Гласувайте сега за LIFE RE-Vultures и подкрепете възстановяването на лешоядиte в България.

Лешоядите играят решаваща роля в добре функциониращите екосистеми. През последните пет години нашата работа спомогна за стабилизиране и нарастване на популацията на белоглав лешояди в Родопите в България и Гърция.

Проектът LIFE RE-Vultures е финансиран от финансов програмата LIFE на Европейската общност.

LIFE RE-Vultures: Завръщането на белоглавия лешояд

Проектът LIFE RE-Vultures успешно реализира множество ключови дейности за опазването и  увеличаването на броя на белоглавите и черните лешояди в Родопите. Част от постиженията включват намаляване на инцидентите с електрически удар чрез изолиране на опасни електропроводи; успешната програма за отглеждане на елен лопатар и благороден елен осигури устойчива популация в региона и създаде първия екип за борба с отрови кучета.

308 белоглави лешоядчета се излюпиха в българската част на Родопа планина благодарение на дългосрочните ни усилия в рамките на проекта. Докато през 2016 г. са регистрирани 91 двойки, през 2021 г. те вече са 120.  Данните отчитат увеличаване на броя на птиците – от 184 през 2016 г. на 245 белоглави лешояда през 2020 г.

Първи екип за борба с отровите

Наред с останалите стъпки съсредоточихме усилията си в създаването на първия екип за борба с отровите. За период от четири години екипът извърши 153 претърсвания и патрули. Повечето патрули бяха на територията на Източните Родопи, тъй като това е основната зона на популациите на лешоядите в България. Открити бяха 310 потенциални заплахи, като 40 от тях са незаконно отровени животни, 7 – останки от животни, 10 – отровни примамки. Екипът със специално обучени кучета откри 11 отровени животински видове.

Проследяване

Друга важна част от грижата за белоглавия и черния лешояд е проследяването им с предаватели. Това дава възможност да се справим с основните заплахи за тях, тъй като вече знаем повече за начина им на живот, миграциите, хранителните навици и т.н. Ето защо поставихме предаватели на 27 черни лешояда и на 34 белоглави лешояда в България и Гърция.

Безопасна храна за лешоядите

Неслучайно наричат лешоядите „чистачи на природата“ – заради факта, че се хранят с останки от животни. Именно заради хранителните им навици обаче често те са изложени на опасности като отравяне.

За да осигурим безопасно хранене за лешоядите, насочихме фокуса си върху увеличаването на естествената им хранителна база. В рамките на проекта бяха освободени почти 400 лопатара и 50 благородни елена в две различни проектни зони.

Също така връщането на диви копитни животни в естествена среда намалява щетите върху домашните животни. В резултат се внася равновесие в конфликта между човека и дивата природа и по-конкретно човек – вълк.

Благородни елени. Снимка: Богдан Боев

Наградите LIFE

Наградите LIFE признават най-новаторските, вдъхновяващи и ефективни LIFE проекти в три категории: опазване на природа, околната среда и дей

ствия в областта на климата. Победителите се избират от експертно жури и се обявяват в деня на церемонията, която се провежда по време на Зелената седмица на ЕС – най-голямото екологично събитие в Европа.

Освен това наградата на публиката LIFE Citizens’ аward позволява на широката публика да се запознае с финалистите и да гласува онлайн за предпочитания от тях проект. Toва е и категорията, в която се състезава проекта LIFE RE-Vultures. Наградата на европейските граждани ще бъде присъдена на финалиста, който е получил най-голям брой гласове от общественото гласуване от включените общо 12 проекта.

Проектът „Опазване на белоглавите и черните лешояди в Родопите“ (LIFE14 NAT/NL/000901), разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците, Фондация за опазване на лешоядите, WWF – Гърция и Гръцкото орнитологично дружество. Проектът е финансиран по програмата LIFE на Европейската Комисия.

.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.