Продължава обезопасяването на рискови за птиците електрически стълбове в Източни Родопи

10 юли 2020

Четири опасни за птиците електрически стълба бяха обезопасени в района на Маджарово тази седмица от екип на EVN и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). До този момент в Източните Родопи са изолирани общо 171  рискови за птиците електрически стълбове и са поставени дивертори на  1.5 км електропреносна линия.

Необезопасените стълбове са само една от множеството заплахи, с които лешоядите и други редки птици в Източни Родопи се сблъскат ежедневно. При излитане или кацане птиците могат да докоснат проводниците и да загинат в резултат на токов удар. Не винаги лешояди и други птици могат да видят жиците пред себе си и тогава стават сблъсъците, което налага и нуждата от допълнителни съоръжения за предотвратяване на нежелани инциденти.

 “Линията в Маджарово е сред приоритетните. Тя преминава между двете колонии на белоглави лешояди в района на Патронка и Кован кая. На същата линия миналата година загина млад египетски лешояд, освободен в района в рамките на проект „Нова надежда за египетския лешояд“. Най-опасни са електрическите стълбове по билата и високите части, защото стоят на пътя на прелитане на лешоядите от и за гнездата и местата за хранене. Особено рискови са тези, които са с фон гора или склон. Те не се забелязват лесно и затова са рискови за лешоядите и други птици”, коментира д-р Добромир Добрев от БДЗП. Освен за лешоядите, стълбовете застрашават и редица други птици, сред които едрите реещи, нереещи, грабливи, водолюбиви и други. 

Изолаторите са изделия от специална пластмаса, които се поставят върху проводниците в близост до стълба и по този начин предотвратяват възможността птицата да докосне проводника докато каца или излита и съответно намаляват риска от токов удар. Дължината на изолаторите е съобразена с размера на едрите хищни птици, каквито са и лешоядите. Освен изолиращи съоръжения за по-доброто обезопасяване на стълбовете се поставят и други съоръжения – дивертори.  Това са слънцеотразяващи пластинки, които се окачват по дължината на жиците. Те извършват въртеливи движения и отразяват светлината, като по този начин сигнализират на птиците, че пред тях има препятствие и те съумяват да го избегнат.

Материалите са закупени и доставени на Rewilding Europe в рамките на проект „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Източните Родопи“, разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи и Българското дружество за защита на птиците. Проектът е финансиран по програмата LIFE на ЕК.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.