По-малко преброени белоглави лешояди в Източните Родопи заради лошото време

1 декември 2017

С около 40 белоглави лешояда по-малко преброиха тази година участниците в редовното годишно преброяване на нощувките на редките птици белоглавите лешояди от експерти и доброволци от Българското дружество за защита на птиците и „По-диви Родопи“. Oбщо 145 от редките за страната птици бяха преброени по долината на река Арда, където се намира най-голямата колония на белоглави лешояди в България.

Миналата събота се проведе традиционното преброяване на нощувките на белоглавите лешояди на Балканския полуостров, в което се включиха общи 41 експерти и доброволци от Българското дружество за защита на птиците и „По-диви Родопи“. За сравнение, през 2016 година тук бяха регистрирани 184 белоглави лешояда. Тогава се отбеляза рекорден брой нощувки на белоглави лешояди в Източни Родопи от 2005 г насам.

В България ежегодният мониторинг обхваща и местата за реинтродукция на белоглави лешояди, където  се работи за връщането на вида. В Кресненското дефиле, Сините камъни Врачанския и Котленския Балкан са били регистрирани общо 114 птици. През 2016 г там бяха преброени 123 реинтродуцирани и диви птици.

В преброяването се включиха общи 41 експерти и доброволци от БДЗП и „По-диви Родопи“.
В преброяването се включиха общи 41 експерти и доброволци от БДЗП и „По-диви Родопи“.

Самото преброяване се проведе миналата събота при лоши метероологични условия, което в крайна сметка доведе и до по-ниската численост на установените птици. Немалка част от основните скални комплекси, използвани за нощувка бяха обгърнати от гъста мъгла и облаци, което попречи на отчитането на точния брой лешояди. Въпреки това участниците заеха своите наблюдателници още в ранния следобед и успяха да наблюдават лешояди на почти всички от тях. Преброяването се осъществи седмица по-късно от датата на обичайното провеждане отново заради опасения за лошо време.

Преброяването се провежда в началото на зимата, когато започва размножителния период на лешоядите и целта му е да се определи числеността на популацията на белоглавите лешояди на Балканите, както и тяхната възрастова структура. Все още се очакват резултатите от Сърбия, където популацията е сериозна, около 300 птици.  В гръцката част на Източните Родопи бяха преброени едва 17 птици, в Западна Гърция броят на белоглавите лешояди е 96. Така общият брой на преброените белоглави лешояди на Балканския полуостров без Сърбия до този момент е 391 птици.

Традиционното преброяване на нощувките на белоглавите лешояди на Балканския полуостров се провежда от 2005 г. Това е тринадесетото поред преброяване провело се през уикенда. Организатор и координатор е БДЗП в партньорството с природозащитни организации от България, Гърция, Сърбия и Македония.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.