Повече белоглави лешоядчета се излюпиха тази пролет в Източните Родопи

13 юни 2018

Тази пролет в Източните Родопи се излюпиха общо 64 белоглави лешоядчета. С 13 повече са новоизлюпените пилета в сравнение с изминалата година.

Първите лешоядчета са се появили през април, а последните едва през втората половина на май. Това установи наблюдението на единствената естествена популация на белоглав лешояд в страната, осъществявано от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП).

И този сезон се запазва положителната тенденцията за ръст в популацията на вида. По време на мониторинг на популацията през 2018 г. бе установено че броят на заетите гнезда от двойки е 94, което е с 5 двойки повече в сравнение с 2017 г. От така установените двойки 82 са присъпили към размножаване. „За поредна година популацията на вида в Източни Родопи е една от тези с най-висок гнездови успех в Европа“, коментира Добромир Добрев от БДЗП.

С 13 повече са новоизлюпените пилета в сравнение с изминалата година.

Поредна фаза на мониторинга на вида завърши в началото на месеца след посещение на всички известни гнездови колонии на вида в Родопите и проверка на редица исторически и потенциални находища. Посетени са 15 гнездови находища на вида между село Бориславци и град Кърджали. Наблюденията на редките птици се извършва редовно и започва февруари месец, като последния етап от мониторинга ще бъде през юли. Тогава експертите ще посетят всички колонии и ще стане ясен броя на успешно излетелите малки лешоядчета.
Двойките белоглави лешояди отглеждат само по едно малко. Мътене продължава около два месеца, като и двамата родители поемат грижи за бъдещото потомство и се сменят. Малкото напуска гнездото на около 4 месеца, обикновено юли-август. През това време двойката се грижа неуморно за малкото лешоядче.

 

Редовният мониторинг се извършва рамките на петгодишен LIFE проект „Опазване на черния и белоглавия лешояд в Родопите“, разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците, WWF Гърция, Фондация за опазване на лешоядите и Гръцкото орнитологично дружество. Проектът цели да сведе до минимум влиянието на основните заплахи за двата вида лешояди и да подпомогне тяхното естествено възстановяване и заемане на нови територии.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.