Пет години зубри обитават Източните Родопи

7 ноември 2018

Вече пет години зубри обитават Източните Родопи. Възстановяването на популацията на зубри в района започна през ноември 2013 година. Тогава в дивечовъдния участък „Студен кладенец“ в Източните Родопи бяха докарани първите пет животни от Германия. 

Въпреки първоначалните трудности и загубата на част от тях, зубрите успешно се адаптираха, а през юли 2015 г. се роди и зубърче – първото от столетия в Родопите. През следващите три години двойката възрастни се сдоби с още две малки зубърчета, което показва, че животните се чувстват добре в родопската природата.

През ноември 2017 година броят на европейските бизони в Източните Родопи нарасна с още две животни. Така стадото достигна седем животни. Новите попълнения са млади и са дарени от зоопарка в Зул, Германия. Увеличаването на стадото също бе съпътствано с емоции и непредвидени ситуации за членовете от екипа на По-диви Родопи.

Двете млади попълнения от зоопарка Зул в Германия.

Първоначалният план предвижда поетапно разширяване на оградата и събиране на животните. Нещата обаче поемат в неочаквана посока. За изненада на eкспертите младата женска показва признаци на разгонване доста по-рано, едва на 14 месеца. Обикновено зубрите достигат полова зрялост и започват да се размножават след 2-3-годишна възраст. Това не остава скрито за възрастния мъжки в съседство – Спиро, и той решава бързо да премахне прегради между него и новата му любов. След неколкократни неуспешни опити да достигне до нея по заобиколни пътища той взима радикални мерки и буквално събаря оградите помежду им. Така двете групи заживяват заедно по-рано от планираното и постепенно животните сформират една социална група. Зубрите живеят на стада, доминирани от най-възрастната и опитна женска.

Зубрите са световно застрашен вид, ключов за отворените горски екосистеми и символ на завръщането на дивата природа в Европа. Европейският бизон е един от символите на природозащитата в Европа. Неговата история е пример за това как само в рамките на сто години един вид може да бъде доведен до ръба на изчезването и как в резултат на много усилия може да бъде възстановен.

Европейският бизон, както е известен още зубърът, е изчезнал от дивата природа в България през Средновековието, а в Европа в началото на 20 век поради ловуване и загуба на местообитания. След мащабна селекция и програма за реинтродукция на отделни екземпляри, диви популации на зубъра са били възстановени в районите на Централна и Източна Европа, основно в Полша и Беларус. През шейсетте години на миналия век малко стадо зубри е било реинтродуцирано в ловно стопанство Воден в Североизточна България.

Връщането на европейския бизон в Родопите е част от дейностите за възстановяване и опазване на дивата природа на Стария континент на европейската мрежа „Rewilding Europe“, част от която са и „По-диви Родопи“.

 

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.