Още една стъпка по-близо до завръщането на черните лешояд в Източните Родопи след успешно работно посещение на българския екип в Испания

7 август 2020

Какви умения и знания са необходими за завръщането на черните лешояди в дивата природа? Това научиха експерти от БДЗП, партньори на По-диви Родопи по проект за реинтродукция на черни лешояди, по време на близо едноседмично посещение в Испания.

Работната визита бе част от подготовката за предстоящата реинтродукция на черни лешояди в Източните Родопите през 2021 г. Българските представители посетиха Рехабилитационния и размножителен център на испанската неправителствена организация GREFA в Мадрид, както и площадка за освобождаване на черни лешояди в планината Де ла Деманда в централна североизточна Испания.

Програмата за реинтродукция в Източните Родопи ще продължи между пет и седем години и ще включва многократно освобождаване на черни лешояди, произхождащи от Испания. Създаването на стабилна и естествено увеличаваща се популация на птиците от българската страна на Родопите ще помогне за възстановяването на дивата природа в Родопите.

Черните лешоядите ще се присъединят към популациите на белоглави и египетски лешояди, които вече живеят там. Въпреки че в близост има колония от 30 двойки черни лешояди, разположени в гръцка страна (в Национален парк Дадия), ограничените й размери и темпове на растеж на популацията означават, че естественото им разселване е малко вероятно.

По време на посещението си в развъдния и рехабилитационен център на GREFA в Мадрид, българските представите научиха повече за репродукционната им програмата. 

GREFA има голям опит в рехабилитацията и реинтродукцията на редица видове хищни птици в Испания. Организацията ръководи и програма за реинтродукция на черни лешояди от 2016 г., като в района вече са установени 10 гнездови двойки.

Черните лешояди обикновено се репродуцират чрез процес на забавено освобождаване. Обикновено птиците прекарват седем до осем месеца във волиера на мястото за освобождаване с цел аклиматизация преди да бъдат освободени в дивата природа.

Още 13 лешояда се очаква да бъдат пуснати в планината Ла Деманда през октомври. Вече изградени са над 20 изкуствени гнездови платформи в близост до мястото за освобождаване, които целят да задържат птиците в района и да улеснят размножаването им.

Двамата експерти присъстваха на маркирането на птици с предаватели, което да улесни идентификацията в дивата природа, и ветеринарен преглед. Лешоядите са много чувствителни към човешкото присъствие, така че взаимодействието с птиците през обучението бе сведено до минимум.

Волиера за адаптация на птиците, където обикновено прекарват по няколко месеца. Снимка: Добромир Добрев/БДЗП

„Екипът на Rewilding Rhodopes и BSPB са изключително благодарни на GREFA за тяхното гостоприемство, професионализъм и подкрепа“, сподели Добромир Добрев от БДЗП, който взе участие в посещението. „Сега сме напълно подготвени и очакваме с нетърпение първите завръщането на черни лешояди в дивата природа на Източните Родопи, 30 години след изчезването им.“

Двамата успяха да станат свидетели на маркиране на птици с предаватели, избелване на пера, за да се улесни идентификацията в дивата природа, и ветеринарен преглед. Лешоядите са много чувствителни към човешкото присъствие, така че взаимодействието с птиците е сведено до минимум, докато мястото за освобождаване е нарочно разположено в отдалечен район.

„Екипът на Rewilding Rhodopes и BSPB са изключително благодарни на GREFA за тяхното гостоприемство, професионализъм и подкрепа“, казва Добромир Добрев, експерт по лешоядите към екипа и служител по опазване на BSPB, който взе участие в посещението. „Сега сме напълно подготвени и очакваме с нетърпение първите зърнести лешояди, които се връщат в дивата природа като гнездящ вид в Източните Родопи, 30 години след изчезването им.“

Тези важни природозащитни дейности са проведени с подкрепата на  козметичната компания Lush, която финансира подготвителния етап на програмата за реинтродукция на черни лешояди в Източните Родопи.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.