Още два зубъра се заселиха в Източните Родопи

14 ноември 2017

С още две животни се увеличи броя на европейските бизони, наричани също зубри в Дивечовъден участък (ДУ) Студен кладенец в Източните Родопи. Новите попълнения са дарение от зоопарка в Зул, Германия.

След пристигането си животните са настанени в адаптационна ограда, за да могат да се приспособят към новите условия и привикнат към местната храна, а експерти от екипа на По-диви Родопи наблюдават ежедневно адаптацията им. След това ще започне постепенна социализация на новите животни към зубрите, които вече обитават Студен кладенец. Новите попълнения са млади и се очаква по-лесно да се приспособят към родопския си дом.

„Адаптацията на новите зубри върви добре, те успяха да преодолеят стреса от транспорта и започнаха постепенно да привикват към новото място. Вече се хранят с листа и клони от местни видове дървета и храсти и пасат. Въпреки че са отделени новите животни постепенно започнаха да се опознават и да комуникират с местните зубри“, коментира Христо Христов от фондация По-диви Родопи.

Европейският бизон се е превърнал в един от символите на природозащитата в Европа. Неговата история е пример за това как само в рамките на сто години един вид може да бъде доведен до ръба на изчезването и как в резултат на много усилия може да бъде възстановен. В средата на 20-ти век започват усилията за възстановяването на вида в природата от малкото запазени зоопаркови животни. След мащабна селекция и програма за реинтродукция на отделни екземпляри, отглеждани в затворени пространства, диви популации на зубъра са били възстановени в районите на Централна и Източна Европа, основно в Полша и Беларус. Постепенно Европейският бизон се завръща в дивата природа на Европа,но видът все още е включен в Червения списък на световно застрашените видове. В края на 2016 г. в света има само около 6500 представители на вида обитаващи различни местообитания в цяла Европа – от Швеция до Испания и България и от Холандия до Казахстан.

Новите попълнения са млади и се очаква по-лесно да се приспособят към родопския си дом.
Новите попълнения са млади и се очаква по-лесно да се приспособят към родопския си дом.

В България завръщането на зубрите е започнато през шейсетте години на миналия век, когато малко стадо зубри е било заселено в Държавно ловно стопанство Воден – Ири-Хисар в Североизточна България. През 2013 г. бе направена и първата стъпка за възстановяването на зубрите в Източните Родопи по инициатива на фондация По-диви Родопи в партньорство с холандската организация АРК и Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“ и с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.Въпреки първоначалните трудности зубрите успешно се адаптираха и през 2015 г. за първи път от столетия в Родопите се роди първото зубърче, а две години по-късно и второ.

Двата зубъра са осигурени със съдействието на Развъдната книга на Европейския бизон (European Bison pedigree book ). Животните бяха транспортирани от Германия до България със съдействието на Софийския зоопарк в края на октомври. Благодарим и на Strypes България за финансовата помощ и подкрепата за връщаето на дивата пририда в Източните Родопи.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.