Отбелязахме деня на екологичната мрежа Натура 2000 с изложбата „Властелините на Родопите“ в Димитровград

23 май 2019

С изложбата „Властелините на Родопите“ отбелязахме в Димитровград деня на екологичната мрежа Натура 2000. Изложбата бе част от десетките събития, посветени на честването на 27-ата годишнина от създаването на екомрежата Натура 2000.

Голяма част от Източните Родопи е включена в тази мрежа. С изложбата бележим и 27-ата годишнина на програмата LIFE, чрез която Европейският съюз финансира проекти за опазване на околната среда и природата. Тези два механизъма са допринесли съществено – и продължават да допринасят – за опазването на неповторимото природно наследство на цяла Европа, в това число и на България.

Изложбата запознава хората с един от последните в цяла Европа райони с дивата природа: Източните Родопи, които са същинско райско кътче. Освен всичко останало тази малко позната на повечето хора планина е и едно от последните убежища за два вида доста редки и застрашени птици: черния и белоглавия лешояд, към чието запазване са насочени и усилията на нашия екип по проекта „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“, финансиран от програмата LIFE на Европейския съюз.

„Вярваме, че за да опазим природата са необходими няколко стъпки. Първата стъпка е да я опознаем , чак тогава може за да я обикнем и опазим“, коментира Дели Сааведра, регионален мениджър на Rewilding Europe, водеща организация по проекта.

Успяхме да съберем толкова професионално направени и запленяващи фотографии, за да покажем чара и обаянието на Източните Родопи на всички посетители на изложбата и да ги убедим във важността на тяхното опазване. Двата вида лешояди са основен акцент на изложбата, защото искаме да покажем красотата им, както и това колко полезни са за природата и за нас, хората.

Изложбата „Властелините на Родопите“е разположена  в лятната градина на димитровградския Исторически музей.  Посетителите  ще могат се насладят на експозицията до 31-ви май и да научат любопитни факти за дивата природа на Източните Родопи. Организатори са фондация „По-диви Родопи“ и НЧ „Марица-2008“- с. Райново със съдействието на Община Димитровград.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.