Нови случаи на загинали белоглав и черен лешояд в Източните Родопи

28 март 2018

Нови случаи на загинали белоглав и черен лешояд бяха регистрирани в Родопите през март месец. Засега причините за двата смъртни случая на редките птици в гръцката и българската част на Източните Родопи се изясняват.

В началото на март близо до границите на Национален парк Дадя в Гърция бе намерен трупа на млад черен лешояд. Това е лешоядът Хелена, чиято история следим от миналата година с помощта на GPS предавател. С помощта на предавателя ние успяхме да проследим интересни моменти от живота на лешояда като например далечните му скитания до Карпатите в Румъния. За съжаление този път новините около Хелена са лоши. Данните от предавателя показват, че лешояда не се движи в продължение на часове, което е първи сигнал за проблем в състоянието на птицата. Екип от дирекцията на парка заедно с гръцкия екип за борба с отровите на WWF Гърция – Ела и специално обученото куче Кико – посещават района в търсене на следи от Хелена. Екипът се натъква на силно пресечен горист терен и в продължение на часове обхожда последните координати от птицата. Благодарение на значителния си опит в търсенето на умрели животни, кучето Кико успява да надуши и открие трупа на Хелена в подножието на дърво, което е използвано от птиците за почивка. Според ветеринарите извършили аутопсията, най-вероятно става дума за отравяне. Изпратени са проби в специализирана лаборатория, която ще потвърди причините за смъртта на Хелена, а по случая се води разследване.

Хелена премина през 5 страни и прелетя повече от 2200 км.

Междувременно в българската част на Източните Родопи е намерен и труп на възрастен белоглав лешояд в близост до една от гнездовите колонии на вида. Екипът за борба с отровите – Николай и кучето Барс се натъкват на загиналия лешояд по време на редовните си патрули в района. Лешоядът е намерен в близост до стар труп на крава, което буди съмнение за отравяне. Информацията от птиците, които са маркирани с GPS предаватели показва, че и други лешояди са се хранили на също място няколко дни по-рано, но всички те са живи и продължават да мътят в гнездата си. Поради съмненията за извършено престъпление екипа на БДЗП подава сигнал в полицията и РИОСВ, които се отзовават и започва разследване. Трупа на лешояда е транспортиран до Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора, където е извършена аутопсия и са взети проби за анализ. Експертите ветеринари, извършили аутопсията откриват кръвоизливи в дебелото черво на лешояда, които може също да са станали причина за смъртта. Първият резултат от лабораторния анализ показва, че не се касае за отравяне. Въпреки това втора проба е изпратена за анализ и в лаборатория в чужбина. По случая все още се води разследване и се очакват резултатите от втората проба за наличието на отровни субстанции.

Хелена, лешоядът с най-далечното скитане, регистрирано в рамките на проекта.

Използването на отровни примамки е незаконно и се преследва от закона. Отровните примамки са опасни не само за лешоядите, но могат да причинят смъртта на диви, домашни животни и дори хора. Някои отровни вещества се запазват дълго време в почвата и се акумулират в растящите в района гъби и по този начин могат да достигнат до човека.

Огромните щети, които може да нанесе на природата и човека използването на отрови, е причината в LIFE проектa „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“ специално да бъдат застъпени дейности за борба с незаконното залагане на отровни примамки. Непрекъснати обиколки на терен в търсене на отрови извършва и единствения в страната екип за борба с отровите – специално обученото куче Барс и неговия водач Николай Терзиев от Българското дружество за защита на птиците.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.