Нови маркирани белоглави лешояди в Източните Родопи

27 юни 2018

Седем белоглави лешояда бяха уловени и маркирани през през изминалата седмица в Източните Родопи. Птиците са маркирани oт екип на Българско дружество за защита на птиците и с цветни пръстени и крилометки с уникални номера, което ще подпомогне идентифицирането на лешоядите сред дивата природа. Също така са взети биологични проби за изследване на здравословното им състояние.

 

Всички птици са полово незрели на възраст между 1 и 4 години. През юли предстои маркирането на още 2 млади пилета в гнездата. Общо през последните две години са маркирани 25 птици.

На част от птиците са поставени GSM-GPS предаватели, които позволяват проследяването на движението на птиците. Маркираните птици с GPS предаватели ще ни позволят да разберем повече за причините за смъртност, екологията, придвижванията им, местата на зимуване на младите птици и други важни за тях места в трансграничния район на Родопите. Тези данни впоследствие ще се обобщят и ще се използват при мерките и дейностите по опазване на вида. Резултатите от проучването ще ни помогнат да определим най-рисковите за лешоядите райони, където ще се предприемат конкретни природозащитни мерки като изолиране на рискове електропроводи, борба с отровите чрез специализиран отряд за борба с отровите, изкуствени подхранвания и др.

На част от птиците са поставени GSM-GPS предаватели, които позволяват проследяването на движението на птиците.

Дейностите по опазване на вида се извършват в рамките на петгодишния LIFE проект „Опазване на черните и белоглавите лешояд в Родопите“, разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация „По-диви Родопи“, Българското дружество за защита на птиците, WWF Гърция, Фондация за опазване на лешоядите и Гръцкото орнитологично дружество. Проектът цели да възстанови и разшири популациите на белоглавия лешояд и да се върне черния лешояд в тази част на Балканите.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.