Над 4300 птици от 22 вида на тазгодишното Среднозимно преброяване в Източните Родопи

14 януари 2019

Над 4300 броя водоплаващи птици от 22 вида бяха регистрирани на традиционното Среднозимно преброяване на водолюбивите птици във водоемите по долината на река Арда, Източните Родопи през почивните дни.

43-то поред преброяване се провежда в цяла Европа, като в България се координира от Българското дружество за защита на птиците и Изпълнителната агенция по околна среда.

Сред по-интересните видове наблюдавани тази година са къдроглавите пеликани, които  вече традиционно зимуват в язовир Студен кладенец,  големите нирци, които все по-често се наблюдават по долината на Арда, шилоопашата патица, наблюдавана в язовир Ивайловград, и речна чайка с лятно оперение, наблюдавана на язовир Кърджали. Друго любопитното наблюдение тази година е домашна гъска съпровождаща група неми лебеди във Водното огледало в град Кърджали. Не е ясно как и къде домашната птица се е присъединила към лебедите, но със сигурност е част от групата диви птици.  Най-многобройни са птиците в язовир Студен кладенец – 2698 броя, а най-многоброен вид е Зеленоглавата патица 1109 – птици, големия корморан – 711 птици и кафявоглава потапница 550 птици.

По време на ежегодния мониторинг бяха регистрирани сравнително повече птици в сравнение с миналата година. През 2018 г. участниците в преброяването установиха над 2800  птици от 19 вида.

И тази година в преброяването се включиха експерти и доброволци на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), фондация „По-диви Родопи и представители на дивечовъден участък „Студен кладенец“. По време на ежегодното наблюдение беше направен мониторинг на язовирите в областта – Студен кладенец, Кърджали и Ивайловград.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е инициатива на Wetlands International и се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави. В България координатор на инициативата е Българското дружество за защита на птиците. Целите на преброяването са да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват.

 

 

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.