Млад черен лешояд на визита в Национален парк Централен Балкан

4 юли 2018

В дните когато повечето от нас се насочват в Гърция, екипът ни регистрира интересно движение в обратна посока – oт Гърция към центъра на България. В средата на юни млад черен лешояд oт гръцката колонията в Източните Родопи предпочете планината и прекара близо седмица в друг национален парк – Централен Балкан.

 

Черният лешояд Лефтерис (Lefteris) е двугодишна птица, излюпена и маркирана в национален парк “Дадя” в Гърция. Лефтерис е кръстен на човек от екипа на парка, който извършва маркирането на птиците. Самото име всъщност произхожда от Елефтериос и Елефтерия и на гръцки означава свобода. Изглежда Лефтерис напълно заслужава името си и изненада екипа ни, защото подобни дълги пътувания не са толкова чести при черните лешояди. Птицата пропътува близо 1000 км

Лефтерис  започна пътуването си от Западните Родопи в България, премина планинските вериги на Средна гора и Стара планина и достигнa равнините на северна България. По време на сравнително дългото пътешествието лешоядът прекарва и една нощ в близост до Стара Загора. След това птицата поема на запад и в продължение на 5 дни изследва Национален парк „Централен Балкан“. Черният лешояд посети строгия резерват „Царичина“ на северния склон на връх Вежен. След като изследва територията, птицата поема обратно към Гърция и за два дни се връща обратно в Дадя.

Лешоядът Лефтерис пропътува повече от 1000 км.

 

Mного от местата, които младият лешояд посещава, са част от европейската мрежата Натура 2000, която обединява теритои от важно орнитологично значение за много видове птици, включително и лешояди. Пътешествието на Лефтерис и други птици илюстрира  защо е важно да се запазят тези местообитания и тяхната естествена свързваност. Целостта на мрежата създава благоприятни условия и позволява на лешоядите да използват тези естествени коридори, прекарват повече време в страната ни в търсене на нови територии, храна, а в  бъдеще, надяваме се и нови гнездови територии.

Черният лешояд се счита за изчезнал като гнездящ от България вид. Най-близката колония на вида е в резерват Дадя, Северна Гърция, но черни лешояди често посещават Южна България и особено района на Източни Родопи в търсене на храна. Някои от черните лешояди, маркирани в Гърция, са доста по-смели и се впускат в приключение и по-далеч от България. Тази пролет „Хелена“, млад женски лешояд, достигна до Румъния.

В рамките на проекта LIFE RE Vultures голям брой белоглави и черни лешояди в Източните Родопи се маркират и екипират с GPS предаватели. Геопространствените данни, които тези устройства осигуряват, са от решаващо значение за предприемането на подходящи мерки за опазването на лешоядите. „Moдерните технологии ни помагат да идентифицираме опасностите пред птиците, да набележим мерки за тяхното предотвратяване и по-доброто опазване на вида. Всъщност те са и огромна стъпка напред, защото ни помогнаха да определим и най-добрите места за изкуствени гнезда на черни лешояди, което би позволило връщането на вида в България“, коментира Йеле Хармс, ГИС екперт на Rewilding Europe, партньор на фондация По-диви Родопи.

Поставянето на предаватели се осъществява в рамките на петгодишен LIFE  проект „Опазване на черния и белоглавия лешояд в Родопите“, разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците, WWF Гърция, Фондация за опазване на лешоядите и Гръцкото орнитологично дружество. Проектът цели да възстанови и разшири популациите на белоглавия лешояд и да  върне черния лешояд в тази част на Балканите.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.