Какво ново откриха младите изследователи и откриватели на лагер Картали 2017

24 май 2017

Около 60 души с разностранни интереси се събраха на брега на язовир „Студен кладенец“ и се включиха в дейностите, посветени на опознаване и опазване на богатата природата  и най- вече на лешоядите в Източни Родопи.

Между 12 и 17 май, се проведе Образователен природозащитен лагер „Картали 2017“ на традиционното за събитието място в Защитена Зона „Студен кладенец“. Традиционният лагер се организира за втора година в рамките на проект „Опазване на черните и белоглавите лешояди  в Родопите“.

Експерти от различни направления предоставиха на участниците възможност да се включат в ежедневни теренни обучения за изследване на влечуги и земноводни, мониторинг на бозайници, опознаване на флората на района, опръстеняване и наблюдение на птици и разбира се специално внимание бе обърнато на колонията на белоглави лешояди в близост до лагера.

Вечерната програма беше запълнена с презентации за обучението на кучета за търсене на отровни примамки, как се работи за опазването на черния и белоглавия лешояд, страшни ли са кръвните паразити при птиците, как се ловят и опръстеняват хубари в Узбекистан и т.н. Един от най-интересните моменти в програмата беше демонстрацията на живо на търсене на следи от загинали животни с кучето Барс – специален участник в лагера. Барс е обучен специално за откриване на животински останки, които са потенциални отровни примамки, които хората използват незаконно с цел борба с хищниците. За съжаление в тази неравна борба много по- често загиват видове, които не са целеви и водят до огромна загуба и нарушение на баланса в екосистемата.

Лагерът се провежда традиционното за събитието място в Защитена Зона „Студен кладенец“.
Лагерът се провежда традиционното за събитието място в Защитена Зона „Студен кладенец“.

Освен всички образователни теоретични и практически занимания, участниците в тазгодишния лагер Картали помогнаха много за подобряване на обстановката около лагера и в самото ловно стопанство, като изнесоха над 150 чувала с боклук от бреговете на язовира. Също така помогнаха на стопанството за подобряване условията за засаждане да допълнителни три дивечови ниви за животните, почиствайки терена от камъни, за по-лесното му последващо обработване.

През свободното си време, всички участници имаха възможност да се възползват от всички допълнителни приятни занимания, които районът предлага за туризъм и почивка сред природата – посещение на природни забележителности, гребане с каяк в язовира, езда и други. Източни Родопи е място с неограничени възможности за природосъобразен туризъм, което може да накара всеки да усети близката връзка с природата и да го вдъхнови за нуждата от нейното опазване.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.