Излюпиха се първите за годината белоглави лешоядчета в Източните Родопи

13 април 2016

Първите белоглави лешоядчета за тази година се излюпиха по-рано този месец в Студен кладенец, един от приоритетните за По-диви Родопи райони в Източни Родопи. Най-голямата в България естествена популация на белоглави лешояди се намира именно там.

Отпочиващи белоглави лешояди, Gyps fulvus, в района на резерват Вълчи дол, Източни Родопи, България.
Отпочиващи белоглави лешояди, Gyps fulvus, в района на резерват Вълчи дол, Източни Родопи, България.
Светослав Спасов

При преброяването на птиците през февруари бяха регистрирани общо 75 двойки белоглави лешояди в Източните Родопи. Това се случи по време на редовния мониторинг на естествената популация на вида в България. Тогава бяха посетени всички известни настоящи и исторически находища на вида от експерти на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и представители на ловно стопанство Студен кладенец. От регистрираните 75 двойки със заети гнезда, 58 вече мътят, а останалите все още строят гнездата си. По-голямата част от установените двойки са от възрастни птици. В района на Маджарово са регистрирани 35 двойки и 42 в района на Студен кладенец. Най-много заети гнезда на една скала са отчетени край Маджарово – 19 двойки. При следващ мониторинг наши експерти откриха още две двойки белоглави лешояди.

Въздушни снимки над каньона на река Арда, Маджарово, Източни Родопи, rewilding район, България.
Въздушни снимки над каньона на река Арда, Маджарово, Източни Родопи, rewilding район, България.
Staffan Widstrand / Rewilding Europe

Видът е бил многоброен в България до края на 19-ти век, след което започва да изчезва. Това се дължи главно на отравяне и умишлено преследване на птиците. Смятан е за изчезнал от страната през 60-те и 70-те години на миналия век. През 1978 г. в района на Студен кладенец, Източните Родопи е намерена една размножаваща се двойка, а през 1986 г. е била открита колония близо до град Маджарово, състояща се от около 20 птици и три гнездящи двойки. Следват първите преки дейности по опазване на вида, сред които мониторинг, изкуствено подхранване и работа с местните общности. Благодарения на тях постепенно популацията на белоглавия лешояди в Източните Родопи се увеличава от около 10 двойки през 1990-те до 70 през 2014 г. Въпреки положителната тенденция, бъдещето на вида е още несигурно и нестабилно и са необходими повече усилия за опазване му.

Белоглав лешояд, Източните Родопи, rewilding район в България.
Белоглав лешояд, Източните Родопи, rewilding район в България.
Staffan Widstrand; Wild Wonders of Europe

В момента тече петгодишен LIFE + проект „Опазване на Черния и белоглавия лешояд в трансграничния район на Родопите“, разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците, WWF Гърция, Фондация за опазване на лешоядите и Гръцкото орнитологично дружество. Проектът цели да възстанови и разшири популациите на белоглав лешояд в тази част на Балканите главно чрез увеличаване на наличната храна, намаляване на смъртността заради бракониерство, отравяне и токов удар от електропроводи. Във фокуса на проекта е и подкрепата на заинтересованите страни, включително насърчаване на местния бизнес, свързан с наблюдението на лешоядите и други видове природоопознавателен и алтернативен туризъм. Предвижда се повишаване на осведомеността на широката общественост за ползите от опазването на лешоядите.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.