Зубърче се роди отново в Родопите

20 юни 2018

Ново зубърче се роди в края на миналата седмица в Източните Родопи. Малкото е женско и носи името Марина. С новороденото зубрите в района на Студен Кладенец стават седем.

 

„Майката и бебето се чувстват добре, малката расте бързо и все по-уверено следва майка си. След раждането майката и малкото се крият основно в гората и рядко излизат на открито, а останалите животни почти не се отделят от тях и ги пазят“, съобщи Христо Христов от фондация По-диви Родопи.

Това е поредното зубърче, което се ражда в Родопите след столетия и дава надежда, че видът ще се завърне в района и показва, че животите успешно се приспособяват към родопската природа.

В Източни Родопи възстановяването на зубрите започна през 2013 г., когато първите животни бяха докарани в Дивечовъден участък Студен кладенец от развъдни центрове в Германия. В края на 2017 г. стадото се увеличи с още две млади животни, дарение от зоопарка Зул в Германия. Завръщането на зубрите в Родопите e съвместна инициатива на фондация По-диви Родопи и холандските организации АРК и Rewilding Europe със съдействието на Националното ловно-рибарско сдружение – Съюз на ловците и риболовците в България.

Европейският бизон, както е известен още зубърът е световно застрашен вид, ключов за отворените горски екосистеми и символ на възвръщането на дивата природа в Европа. Широко разпространен в миналото в цяла Европа, видът изчезва в дивата природа в началото на ХХ век поради ловуване и загубата на местообитания. След мащабна селекция и програма за реинтродукция на отделни екземпляри, отглеждани в зоопаркове, диви популации на зубъра са били възстановени в първоначално в Централна и Източна Европа, а впоследствие зубрите се завръщат във все повече райони на Стария континент. Броят на зубрите постепенно се увеличава и в края на 2016 г. по данни на European Bison Pedigree Book има малко над 6500 зубри в целия свят.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.