За първи път белоглави лешояди от Източните Родопи се сдобиха със сателитни предаватели

15 август 2016

Първите пет белоглави лешояди в Източни Родопи бяха маркирани през последните няколко дни от екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). За пръв път GPS предаватели са поставени на птици от единствената естествена популация на белоглав лешояд в България, която се намира в Източните Родопи.

Сателитни предаватели.
Сателитни предаватели.
БДЗП

Предавателите изпращат подробни данни за местоположението на лешоядите на всеки 30 минути, като по този начин в реално време може да се следи движението им. „Маркираните птици с GPS предаватели ще ни позволят да разберем повече за причините за смъртност, екологията, придвижванията им, местата на зимуване на младите птици и други важни за тях места в трансграничния район на Родопите“, споделя Волен Аркумарев, експерт от БДЗП. „Тези данни впоследствие ще се обобщят и ще се използват при мерките и дейностите по опазване на вида. Резултатите от проучването ще ни помогнат да определим най-рисковите за лешоядите райони, където ще се предприемат конкретни природозащитни мерки като изолиране на рискове електропроводи, борба с отровите чрез специализиран кучешки отряд, изкуствени подхранвания и др.“, допълва Добромир Добрев, координатор на проекта за БДЗП. В момента екипа за борба с отровите е в усилена подготовка, а неговата задача ще е да открива умрели животни и незаконни отровни примамки срещу хищници и по този начин да предотвратява отравяне на редките птици и дивеча.

Сателитни предаватели.

Засега маркирани са три възрастни птици, които ще носят имената Вихър, Буря и Крум и два млади – Арда и спасеното от удавяне малко лешоядче Звезди. Освен с предаватели птиците са маркирани и с цветни пръстени и крилометки с уникални номера, което ще подпомогне идентифицирането на лешоядите сред дивата природа. Също така са взети биологични проби за изследване на здравословното им състояние. До края на годината предаватели ще бъдат поставени на още седем белоглави лешояда, а до края на проекта маркираните птици ще са общо 20. Това е най-мащабното проучване с предаватели на диви белоглави лешояди на Балканите, което ще спомогне за ефективното опазване на този застрашен вид.

По проекта маркирани ще бъдат и черни лешояди, които гнездят в национален парк Дадя в Гърция, разположен близо до границата с България. Това ще ни помогне да разберем кои са предпочитаните райони за вида в страната и ще е от полза при опитите ни за неговото успешно завръщане в Източните Родопи.

В момента дейностите по опазване на вида се извършват в рамките на петгодишния LIFE + проект „Опазване на черните и белоглавите лешояд в Родопите“, разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация „По-диви Родопи“, Българското дружество за защита на птиците, WWF Гърция, Фондация за опазване на лешоядите и Гръцкото орнитологично дружество. Проектът цели да възстанови и разшири популациите на белоглавия лешояд и да се върне черния лешояд в тази част на Балканите.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.