Властелините на Родопите „долeтяхa“ в центъра на София за 25-тата годишнина на екомрежата Натура 2000

19 май 2017

Уникални кадри, разкриващи дивия свят на Източните Родопи със специален акцент „властелините“ на родопското небе – белоглавите и черните лешояди, бяха изложени в центъра на София за 25-тата  годишнина на екомрежата Натура 2000. Официалното откриване на изложбата „Властелините на Родопите“ се проведе тази сряда, на 17 май в откритото изложбено пространство в градската градината пред Народния театър в София.

На откриването присъстваха официални лица, сред които преставители на Изпълнителна агенция гори, а Бойко Благоев от Предствителството на Европейската Комисия в България сподели за заслугите на програмата LIFE, финансиран от Европейския съюз. Всеки посетител отнесе късче от Родопите със себе и получиха специално направена за събитието картичка с едни от най-красивите кадри от фото-галерията. Тридесет и две снимки от български и чуждестранни професионални фотографи представят изключителната природа и биоразнообразие на Източните Родопи от 16 май ди 2 юни.

Тридесет и две снимки от български и чуждестранни професионални фотографи представят изключителната природа и биоразнообразие на Източните Родопи от 16 май до 2 юни.
Тридесет и две снимки от български и чуждестранни професионални фотографи представят изключителната природа и биоразнообразие на Източните Родопи от 16 май до 2 юни.

Следващите две седмици посетителите на  изложбата „Властелините на Родопите“ще могат да видят снимки на спиращи дъха пейзажи, прекрасни бозайници, редки птици и влечуги, красиви цветя и да научат повече за завърналите се през последни години зубри и тарпани. Биоразнообразието на Източните Родопи е едно от най-богатите и запазените в Европа: включва над 4300 животински вида. Девет зони по НАТУРА 2000 обхващат най-интересните от екологична гледна точка места. Районът е единственото място за размножаване на белоглав лешояд в България и най-важната област за размножаване на световно застрашения египетски лешояд на Балканския полуостров. Източните Родопи подслоняват значителни популации на вълци, чакали и видри в България. Кафявата мечка също започна да се връща в тази част на планината през последните години.

Идеята на изложбата е да покаже красотата на тези диви чудеса пред най-широка публика, да приближи природата до хората. И така да помогне за опознаването и опазването на това диво кътче.
С тази изложба целим oще да изкажем признанието си и да насочим общественото внимание към значителните постижения на природозащитното законодателство на ЕС и на програмата LIFE в опазването на българската природа и на Родопите в частност. Тази година отбелязваме 25-ата годишнина на програмата LIFE, както и на Директивата за местообитанията: и двете са одобрени на 21-ви май, 1992 г. Оттогава насам те са допринесли съществено за опазването на неповторимото природно наследство на цяла Европа, а в последните десет години – и на България.

Изложбата се организира от фондация По-диви Родопи по проект Опазване на черните и белоглавите лешояди в трансграничния район на Родопите (LIFE14 NAT/NL/000901) с любезното съдействие  на дирекция „Култура“ към Столична община.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.