Броят на белоглавите лешояди в Източните Родопи продължава да расте

21 ноември 2018

Броят на белоглавите лешояди по долината на река Арда продължава да расте. Общо 201 лешояда от различни възрасти бяха преброени в Източни Родопи по време на традиционния мониторинг на нощувките на белоглавите лешояди на Балканите.

За сравнение, миналата година бяха регистрирани 145 лешояда. Това е най-големият брой птици, които са установени да нощуват в Източни Родопи до този момент от 2005 г. насам, когато започва тази схема за наблюдение на вида.

Преброяването традиционно се провежда в началото на зимата, когато започва размножителния период на лешоядите. Целта е да се определи числеността на популацията на белоглавите лешояди на Балканите, както и тяхната възрастова структура. В България ежегодният мониторинг обхваща Източни Родопи, Стара планина и Кресненското дефиле. Повече са и преброените птици в местата за реинтродукция на белоглави лешояди, където  ФПС „Зелени Балкани“, „Фонд за дивата флора и фауна“ и Дружеството за защита на хищните птици работят за връщането на вида. В Кресненското дефиле, Врачанския и Котленския Балкан са били регистрирани общо 121 реинтродуцирани  и диви птици. Миналата година по тези места са наблюдавали по-малко лешояди – 114 . Все още се очакват резултатите от преброяването в Гърция, Македония и Сърбия.

В преброяването участваха 30 експерти и доброволци на Българско дружество за защита на птиците и Фондация „По-диви Родопи“.

В преброяването участваха 30 експерти и доброволци на Българско дружество за защита на птиците и Фондация „По-диви Родопи“. Въпреки студеното време и кратките снеговалежи, участниците заеха своите точки за наблюдение в ранните следобедни часове на съботния ден. Екипите обхванаха 23 скални комплекса по долината на река Арда, които редовно се използват от белоглавите лешояди за нощуване. Нощуващите лешояди се наблюдават едновременно от всички екипи като за всяка птица се записва възрастта и наличието на маркировка или GSM предавател с които може да се установи нейният произход.

Традиционното преброяване на нощувките на белоглавите лешояди на Балканския полуостров се провежда от 2005 г. и това е четиринадесетото поред преброяване. Организатор и координатор е БДЗП в партньорството с природозащитни организации от България, Гърция, Сърбия и Македония.

Преброяването се извършва в рамките на LIFE проект “Oпазване на черните и белоглавите лешояди в Родопитe” (LIFE14 NAT/NL/000901), изготвен от Rewilding Europe в партньорство с фондация По-диви Родопи и Българското дружество за защита на птиците от българска страна.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.