Stefan Avramov

Доклади

GRIFFON VULTURE NESTS
VULNERABILITY RISK ASSESSMENT

REPORT OUTLINING POWER LINES PRIORITY
FOR MITIGATION MEASURES

GRIFFON VULTURE POPULATION SIZE AND AGE
STRUCTURE IN THE EASTERN RHODOPES

АНАЛИЗ НА ЗАКОНОВАТА РАМКА И ДЕЙСТВИЯ ЗА
СПРАВЯНЕ С ПРОБЛЕМИТЕ НА НЕЗАКОННО
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТРОВИ В ИЗТОЧНИТЕ РОДОПИ

BLACK VULTURE PATTERN OF PRESENCE IN THE
EASTERN RHODOPES, BULGARIA

ЕКИП ЗА БОРБА С ОТРОВИТЕ – Финален отчет (на английски)

СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ – Ролята на екологичните дейности за опазване на природата и
биоразнообразието в Източните Родопи

КРАТЪК ОТЧЕТ НА ПРОЕКТА/LAYMAN REPORT – на български

LAYMAN REPORТ – на английски

After-LIFE ПЛАН (After-LIFE plan на английски)

 

 

Промоционални материали

Стикери

LIFE-Vultures стикери БГ

LIFE-Vultures стикери

LIFE-Vultures стикери

Брошури/Brochures

LIFE Vultures брошура – Гръцки

LIFE-Vultures брошура на английски

LIFE Vulture брошура на български език

LIFE Vultures брошура на български език

Детски книжки:

LIFE Vultures_книжка за деца

 

Календари

2017, 2018, 2019, 2020 2021

Изложби

Изложба “Властелините на Родопите”

Изложба “Властелините на Родопите”

Oнлайн изложба “Властелините на Родопите”

Информационни табла:

LIFE Vultures Информационни табла

Промо материали

LIFE-Vultures картички

LIFE-Vultures банер

LIFE-Vultures банер на гръцки език

Папка

Химикалка

LUSH брошура

Lush брошура

Годишни отчети

Отчет на дейността за 2021

Financial overview 2021

 

 

 

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.