Още 20 елени лопатари се заселиха в района на Маджарово

8 January 2019

От началото на седмицата в района на Натура зона Маджарово се заселиха още 20 елени лопатари. Те ще се присъединят към група от над 50 животни, които бяха освободени там преди година.

С тази сравнително голяма група се постави началото на усилията на екипа на По-диви Родопи за възстановяване на вида в района на Маджарово и язовир Ивайловград, откъдето видът е изчезнал преди повече от хилядолетие. Фондацията работи в сътрудничество с местни ловни сдружения и СЛРБ oт години за възстановяване на елена лопатар и благородния елен в Източните Родопи.

Преди да бъдат освободени, животните ще прекарат известно време в ограда за адаптация, което ще им позволи да свикнат с новото място постепенно. Meждувременно лопатарите ще бъдат под постоянно наблюдение от екипа и експертите, които сътрудничат за връщането на животните в района. Районът в Натура зонота около Маджарово е специално подбран, като в избора на мястото е взето предвид наличието на достатъчно храна и добри условия за естествено разселване.

Еленът лопатар е бил широко разпространен в миналото по българските земи. Той е изобразен на няколко тракийски съкровища като Панагюрското и Луковитското, а негови костни останки са открити в почти всички български праисторически населени места. Предполага се, че е бил изтребен от човека през ранното средновековие. В началото на миналият век е започнало неговото възстановяване в България.

Връщането на лопатарите дава шанс както за възстановяване на дивата природа, така и за превръщането на Родопите в желана туристическа дестинация в България. “Надяваме се туристите да могат да се насладят освен на полета на белоглавите лешояди, които са емблематични в района, така и на гледката на тези прекрасни животни каквито са лопатарите“, коментира Стефан Аврамов, експерт от фондация “По-диви Родопи”.

Биологичното разнообразие в Родопите е едно от най-богатите в Европа, като за това решаваща роля имат дивите тревопасни животни, сред които и елените лопатари и благородните елени. Тези животни поддържат множество видове в характерния за Родопите мозаечен ландшафт.

През последните няколко години в района на Източните Родопи са освободени над 170 животни. Възстановяването на популацията от елени лопатари и благородни елени се осъществява рамките на проекта „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“, разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците. Проектът е финансиран по програмата LIFE на ЕК.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.