Над 4300 птици от 22 вида на тазгодишното Среднозимно преброяване в Източните Родопи

13 January 2020

4373 броя водолюбиви птици от 22 вида бяха преброени от екипи на Фондация По-диви Родопи и Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) на традиционното Среднозимно преброяване на водолюбивите птици във водоемите по долината на река Арда, Източните Родопи през почивните дни.

За поредна година най-много птици – 3250 са преброени по язовир Студен кладенец. “Поради топлата зима очаквано броят на зимуващите по Арда птици и видовото им разнообразие тази година са по-малко”, коментира Христо Христов от По-диви Родопи.  Сред по-интересните видове наблюдавани тази година са къдроглавите пеликани, които  вече традиционно зимуват в язовир Студен кладенец, където са преброени 34 птици. За първи път къдроглави пеликани са наблюдавани по време на среднозимно преброяване и в язовир Кърджали.  След мониторинга се установи, че най-многобройни са зеленоглавата патица (1524) и кафявоглавата потапница (703), следвани от гларусите и речните чайки.  

Сред другите по-интересни видове тази година са големия нирец, черновратия гмурец, белоока потапница, както  и голям брой зеленоножки (98), зимуващи в чапловата колония в Кърджали. 

И тази година в преброяването се включиха експерти и доброволци на БДЗП, фондация „По-диви Родопи и представители на дивечовъден участък „Студен кладенец“. По време на ежегодното наблюдение беше направен мониторинг на язовирите в областта – Студен кладенец, Кърджали и Ивайловград.

Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е инициатива на Wetlands International и се провежда от 1967 г. в почти всички европейски държави. В България координатор на инициативата е Българското дружество за защита на птиците. Целите на преброяването са да се определи размерът на европейските популации на водолюбивите птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват.

 

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.