След векове отново зубри на свобода в България

15 October 2019

Зубрите вече са извън адаптационната ограда и се отглеждат контролирано в Дивечовъден участък „Студен кладенец“ към Национално ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и риболовците в България“. За животните продължават да се полагат грижи и се води ежедневен мониторинг на поведението им.

 

През лятото стадото се увеличи и с още един член – малката Надежда е първото зубърче, което се ражда на свобода на юг от Дунав от средните векове насам.

Възстановяването на зубрите в Родопи съвместна инициатива на НЛРС-СЛРБ и Фондация „По-диви Родопи“ и е от част от дейностите по възстановяване на едрите диви тревопасни в Източните Родопи. Първите животни бяха докарани през октомври 2013 г. от Германия в ДУ „Студен кладенец“ и въпреки първоначалните трудности зубрите успешно се адаптираха. През 2015 г. се роди и първото от столетия зубърче в Родопите. През следващите три години двойката възрастни се сдоби с още две малки, а през 2017 г. две млади животни, дарение от зоопарка в Зул, Германия, бяха присъединени към групата.

Европейският бизон, както е известен още зубърът, е най-голямото тревопасно животно в Европа и ключов вид за отворените горски екосистеми. В древността е бил широко разпространен в Европа и на Балканите. Аристотел и Пазваний дават подробни описания на зубрите, обитаващи земите на траките, а находки от археологически обекти от Праисторията до Средновековието свидетелстват за разпространението им на територията на България. С развитието на цивилизацията, фрагментирането и унищожаването на местообитанията и прякото унищожаване на вида, ареалът му на обитаване силно се стеснява и в началото на ХХ век изчезват и последните диви представители на вида в света.

От средата на ХХ век започват усилията за възстановяването на вида в природата от малкото запазени зоопаркови животни. Постепенно Европейският бизон се завръща в дивата природа на Европа и по данни на European bison pedigree book (развъдната книга на Европейския бизон) в края на 2018 г. в света се срещат 7532 животни, от които на свобода от Скандинавието до Балканите и от Испания до Русия живеят 5368 животни.

Зубърът се е превърнал в един от символите на дивата природа в Европа, а неговата история е пример за това, как само в рамките на сто години един вид може да бъде доведен до ръба на изчезването и как в резултат на много усилия може да бъде възстановен. Въпреки че популацията на зубъра бавно и сигурно нараства, усилията за опазването и връщането на вида в дивата природа продължават.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.