Отравянето с oловни амуниции продължава да е сериозна заплаха за лешоядите по цял свят

7 December 2018

Поглъщане на ловни амуниции и оловното натравяне в резултат от това продължава да представлява сериозна заплаха за дивите животни по цял свят, включително редица видове лешояди.

Отравяне с оловни боеприпаси често е пренебрегвана заплаха, но е широко разпространено и може да има негативно въздействия както за дивата природа, така и за хората, които консумират неподходящо за употреба меса.  Освободените в околната среда оловни боеприпаси са основен източник на оловно отравяне за редица мършоядни птици и бозайници. Това става ясно от публикувана в в списание Science of the Total Environment, цитирано от Vulture conservation foundation.

Статията представя полезна информация за въздействието на замърсяването с олово. При отстрела на животно, оловото от сачмите и куршумите може да се раздроби и натрупа в тъканите на целия труп. Често труповете и вътрешностите на тези животни се оставят на открито от ловците. При храненето с труповете на животни, лешоядите могат да поемат оловни фрагменти.

Въздействието върху здравето от замърсяването с олово при лешоядите включва влошаване на метаболитните функции и негативните ефекти върху нервната, репродуктивната, имунната, отделителната и храносмилателната системи. Острите и хронични отравяния могат да доведат до слабост, забавяне на двигателната система, парализа, трудности при дишане, поведенчески аномалии, загуба на тегло, нарушения на имунната система и костна минерализация. В много случаи прекаленото излагане води до смърт. Авторите обаче подчертават, че липсва точна информация за това как различни видове лешояди реагират на този вид отравяне и призовават за по-нататъшни изследвания в тази област. За целта те предлагат да се използват методи и критерии, които са стандартизирани във всички бъдещи проучвания.

“Необходимо е спешно да се оцени въздействието на този замърсител върху демографията на лешоядите, тъй като някои видове могат да претърпят значителни намаления на популацията поради тази заплаха. Тази безшумна заплаха може да доведе до дългосрочно намаляване на популациите, защото е трудно да се открие и по този начин заслужава специално внимание “, става ясно от заключението на доклада.

Материалът е подготвен в резултат на рецензия на 62 научни статии от цял свят, които проследяват оловното замърсяване при редица видове лешояди и кондори.

Материалът е подготвен в резултат на рецензия на  62 научни статии от цял ​​свят, които проследяват оловното замърсяване при редица видове лешояди и кондори. Te отбелязват географско несъответствие в изследователските усилия, като 72% от статиите представиха резултати от Северна Америка и Европа. Изследванията ясно показват връзка между хранителните навици при мършоядни и хищни птици и инцидентите с оловно отравяне при тези видове. Авторите препоръчват да бъдат завършени допълнителни стандартизирани изследвания, за да се потвърди тази връзка и да създаде и приложи подходящо законодателство за премахване на подобни заплаха за популациите от лешояди и други диви животни.

Повече за изследването може да прочетете на сайта на Vulture Conservation Foundation.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.