Белоглав лешояд с предавател, намерен мъртъв в Източните Родопи

27 February 2020

Пореден случай със загинал белоглав лешояд бе констатиран вчера  от екипа на БДЗП с куче за борба с отровите в Източните Родопи. Отново съмненията са за отравяне.  Птицата е възрастна, от размножаваща се двойка, и е намерена близо до село Малко Брягово. Миналата година по същото време и на същото място екипът ни откри отново загинал, най-вероятно заради отравяне, белоглав лешояд.
 

 

Намереният белоглав лешояд бе маркиран през 2017 година с GPS-GSM предавател от екип на БДЗП по LIFE проект „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“. Именно благодарение на устройството стана ясно, че нещо се е случило с птицата и се разбра мястото, където се намира.
По време на претърсването наши партньори от Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ) сигнализираха, че няколко дни по-рано, наблюдаван от  тях черен лешояд се е хранил южно от мъртвата птица и това наложи проверяваната площ да се увеличи допълнително. За щастие на новата територия не бяха открити други загинали животни или подозрителни субстанции.
Белоглавият лешояд  е рядък и защитен от закона вид, а конкретно тази загинала птица бе кръстена с тракийското име Терез и през последните години се справяше с нелеката задача успешно да отглежда малки.
Експерти, полиция и специално обученото куче Барс претърсваха района през целия ден, а следващите дни територията на вида ще бъде подложена на щателен мониторинг. В момента се води разследване по случая.
Незаконното използване на отрови и поставяне на отровни примамки срещу наземни хищници нанася непоправими щети особено върху популациите на хищните птици, сред които световно застрашени видове. Най-скорошният регистриран случай на отравяне на защитени видове бе през септември, когато в района на Своге са отровени осем белоглави лешояда и един скален орел, а през март 2017 г. в Кресненското дефиле са отровени над 30 белоглави лешояда, с което почти изцяло е унищожена наскоро обособилата се в района, в резултат на програма за реинтродукция, колония на вида. В момента България е на път да приеме една от най-важните национални стратегии за опазване на биоразнообразието и изчезващите видове – именно тази за борба с незаконното използване на отрови и отровни примамки в природата.
Обучението и работата на екипа за борба с отровите – специалното обученото куче Барс и неговия водач се осъществяват по LIFE проект „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.