БДЗП започва едномесечна публична консултация на Националната стратегия за борба с отровите

22 May 2020

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) започва от днес едномесечна публична консултация на националната стратегия за борба с отровите. Стратегията има за цел да смекчи една от най-големите за биоразнообразието заплахи – отровите.  

Използването на отровни примамки като неселективен метод за борба с „вредители“ е забранено по силата на редица европейски директиви и конвенции, както и по националното ни законодателство, поради факта, че нанася катастрофални щети върху популациите на много застрашени видове и екосистемите като цяло. Ето защо, вече в множество европейски държави, включително и на Балканите, има разработени стратегии за борба с отровите. Въпреки, че България е сред страните с най-високо биоразнообразие в Европа, тя все още е сред изключенията и няма такъв оперативен стратегически инструмент. Това наложи иницииране на работна среща със заинтересовани страни през ноември 2019 г. в рамките на проектите „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“ (LIFE14 NAT/NL/000901) и „Опазване на египетския лешояд по миграционния му път“ (LIFE16 NAT/BG/000874) с цел разработване именно на такава стратегия. Тя предоставя научно обоснована, правно издържана, функционално и финансово обезпечена и устойчива система за организация на работа, контрол, взаимодействие и оперативност на основните държавни институции, НПО и други заинтересовани страни по проблема с нежеланото вредно въздействие на отровите върху биоразнообразието.

От БДЗП предоставят първата чернова на стратегията, разписана и одобрена от Националната работна група с въвличане на отговорните институции, научни институти и заинтересованите природозащитни НПО.

Ако имате желание и възможност да допринесете към разработването на документа, може да се включите с обратна връзка чрез тази форма, с която може да предоставите свое мнение, препоръка или допълнителна информация в срок до 20-ти юни.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.