Обновени са информационните табели на пет защитени територии в региона!

16 април 2021

РИОСВ Хасково съгласува поставянето на нови информационни табели на пет Защитени територии в Източни Родопи.

Eдна от поставените табели. Снимки: По-диви Родопи

Това са Защитените местности „Момина скала“, „Черната скала“, „Юмрук скала“ и „Патронка“ и Природна забележителност „Кован кая“. Те са ключови местообитания, както за лешоядите, така и за други защитени видове растения и животни.

Всяка табела съдържа карта на съответния район, снимки и актуална информация на български и на английски език за част от емблематичните за тези места растителни и животински видове. Изписани са още полезни съвети за отговорно поведение сред природата и „Зеленият“ телефон на Регионалната екоинспекция за подаване на сигнали в случай на забелязани нарушения. Целта е всеки посетител да бъде съпричастен и в помощ на отговорните институции и организации за по-добро съхранение на тези защитени територии и техните диви обитатели.

Обновяването на табелите се извършва от Фондация „По-диви Родопи“, съвместно с РИОСВ– Хасково в рамките на проект „Oпазване на черните и белоглавите лешояди в Родопитe“ (LIFE14 NAT/NL/000901), финансиран по програма LIFE на ЕС.

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.