Първата среща на rewilding експертите от мрежата Rewilding Europe се проведе в Източни Родопи

29 ноември 2022

През изминалата седмица екипът на фондация „По-диви Родопи“ бе домакин на първата работна среща на rewilding експертите от мрежата за връщане на дивата природа в Европа – Rewilding Europe.

В рамките на една седмица представители на девет организации от цяла Европа, сред които от Италия, Шотландия, Румъния, Украйна, Германия и др., споделиха своя опит и предизвикателствата, които срещат по време на работата си, обмениха знания и идеи за иновативни дейности за възстановяване на дивата природа в Европа.

Снимка: Rewilding Rhodopes

Срещата предостави възможност за обмен на практическа информация за справянето с казуси от работата на терен, за използването на новаторски методи за мониторинг и по-ефективен анализ и обработка на събраните до този момент данни. По време на срещата бяха дискутирани и идеи за отчитане на rewilding напредъка в отделните райони на базата на редовните наблюдения и мониторинг на дивата природа.  В рамките на практическите занимания, бяха демонстрирани методи за мониторинг с дрон и термо-уреди. Особен интерес лично за мен предизвика опита на Хърватска, където над 300 кв. км гори и земи на няколко ловни концесии се управляват като парк за наблюдение на диви животни и екотуризъм“, споделя Стефан Аврамов, rewilding експерт и представител на фондация „По-диви Родопи“.

Снимка: Rewilding Rhodopes

Сред най-запомнящите се части от програмата  без съмнение се оказаха посещенията в  rewilding района на територията на Източни Родопи. Гостите се запознаха на терен с дейностите ни за възстановяване на популациите на зубрите, черния лешояд, благородния елен и елена лопатар в Източните Родопи, както и с някои от ключовите ни партньори и заинтересовани лица.

Освен в полза на природата, Rewilding винаги е поставял във фокус и сред приоритети си местните общности. Ето защо, специално внимание бе отделено за набелязването на успешни начини за комуникация, въвличане на повече партньори и местните заинтересовани страни, за подкрепа и развитие на предприемачески инициативи, базиранr на съхранената дива природа.

 

  • Това поле е за целите на валидирането и трябва да остане непроменено.